Alle berichten van Vivicíta (admin)

Cyclisch leven

Cyclisch leven is populair in deze tijd. Maar hoe komt dat?

Door ons economisch kapitalistische systeem zijn we sterk gericht geraakt op het laten groeien van ons kapitaal. Omdat de nadruk van ons leven hierbij steeds vaker is gaan liggen op geld en bezittingen, zijn we heel hard gaan werken. We werken veel uren volgens het ‘time is money’- principe. Alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Daarmee houden we weinig tijd over om te lummelen, te rusten en te herstellen. We streven lineair door naar het doel en daarna het volgende doel. Maar van nature is ons systeem helemaal niet zo lineair.

Bovendien hebben we binnen dit ‘time is money’-principe weinig aandacht meer voor processen die van nature veel tijd kosten. We proberen snel resultaten te bereiken en zijn daarmee vaak aan de ‘randen’ aan het bijstellen, terwijl we de kern van de zaken niet bewust aanpakken. Ook in de medische wetenschap zien we dat er vaak niet meer de rust en tijd genomen wordt om oorzaken te achterhalen en natuurlijk herstel te laten plaatsvinden. Daarmee zijn behandeling vooral gericht op symptoombestrijding.

Cyclisch leven

Terugkeren naar natuurlijke cycli betekent dat we de tijd nemen om het gehele proces beter te doorzien en aan te pakken. De kern van cyclisch leven is dat het leven een dynamische balans is waarbij nieuwe groei, bloei, afbraak en dood als eeuwig voortgaande beweging aanwezig zijn; dit noemen we ook wel eens de Gouden Spiraal.

Wat zijn cycli?

Van nature bestaat ons systeem uit allerlei cyclische (neerwaartse en opwaartse) bewegingen. In de mens, maar ook om ons heen. Deze zijn te vinden in grote maar ook hele kleine tijdsomloop. Denk maar eens aan de cyclus van de seizoenen over de periode van een jaar of de menstruatiecyclus over de periode van ongeveer een maand.

Elke cyclus kunnen we grofweg opdelen in 4 fasen: Opbouw/Groei, Actie/Bloei, Afbouw/Oogst, Rust/Dood. Al deze fases komen op verschillende manieren terug in de natuur en in onszelf. Soms duurt elke fase ongeveer even lang, maar natuurlijke en chaotische processen kunnen de duur van een fase verlengen of verkorten. Ik neem je in een kort overzicht mee in enkele voorbeelden van cycli.

De cyclus van een mensenleven (totale omloop gemiddeld 80 jaar):
 • Opbouw: geboorte, kindertijd, jeugd (0-20 jaar)
 • Actie: vroege volwassenheid (20-40 jaar)
 • Afbouw: late volwassenheid (40-60 jaar)
 • Rust: ouderdom en sterfte (>60 jaar)
De cyclus van de zon (seizoenen, totale omloop gemiddeld 365 dagen):
 • Opbouw: lente (zaden ontkiemen en planten beginnen te groeien) (21 maart-21 juni)
 • Actie: zomer (planten krijgen vruchten die rijpen) (21 juni-21 september)
 • Afbouw: herfst (de gerijpte vruchten kunnen geoogst worden, waarna de planten zullen afsterven) (21 september- 21 december)
 • Rust: winter (de natuur is in rust en herstel) (21 december – 21 maart)
De cyclus van de maan (totale omloop gemiddeld 29,5 dagen):
 • Opbouw: wassende maan (ong. 7,5 dagen)
 • Actie: volle maan (ong. 7,5 dagen)
 • Afbouw: afnemende maan (ong. 7,5 dagen)
 • Rust: donkere / nieuwe maan  (ong. 7,5 dagen)
De cyclus van de menstruatie (omlooptijd gemiddeld 28 dagen):
 • Opbouw (Lente): ovulatie-fase (hoge hormoonlevels, springen en reizen van de eicel door de eileider) (3-4 dagen)
 • Actie (Zomer): luteale/vruchtbare fase (afname hormonen en afsterven onbevruchte eicel) (10-14 dagen)
 • Afbouw (Herfst): menstruatie-fase (lage hormoon-levels, loslaten van de eicel en baarmoederslijmvlies) (3-7 dagen).
 • Rust (Winter): folliculaire fase (hersteltijd na de menstruatie, toename hormonen en rijping van de eicel en opbouw van het baarmoederslijmvlies) (7-10 dagen)
Dag-nachtcyclus (omlooptijd gemiddeld 24 uur):
 • Opbouw: Ochtend (6u-11u)
 • Actie: Middag (11u-17u)
 • Afbouw: Avond (17u-23u)
 • Rust: Nacht (23u-6u)
Concentratieboog (omlooptijd gemiddeld 55-60 minuten):
 • Opbouw: toename focus (10min)
 • Actie: Optimale focus (15 min)
 • Afbouw: Afname focus (20 min)
 • Rust: hersteltijd (10-15 min)

Uiteraard zijn er naast al deze cycli heel veel chaotische processen gaande en duren niet alle fases van de cyclus even lang. Elke cyclus is uniek en elke persoon ervaart de cycli compleet anders en uniek. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat gemiddeld genomen 10-11u in de ochtend een goed tijdstip is om te studeren en 15-16u in de middag een goed tijdstip om te sporten (bezien vanuit breinstudies). Het is absoluut de moeite waar om te ontdekken of deze ‘gemiddelde’ cyclus ook voor jou opgaat. Echter, je zou zomaar kunnen ontdekken dat dit schema niet zo optimaal voor je is. Aangezien cycli voor iedereen net wat anders kunnen zijn, kan cyclisch leven dus ook voor ieder iets anders betekenen. Daardoor is het erg interessant om te onderzoeken welke cycli er zijn en hoe deze voor jou werken. Hiermee kun je jouw leven beter inrichten op de interne en externe cycli en ervaar je vanzelf dat dingen je makkelijker en in flow afgaan.

In de training The Way of the Priestess neem ik je mee in het cyclisch leven. We onderzoeken samen een jaar lang de cyclus van de Zon, de Maan en de Vrouw.

Wat zijn de voordelen van cyclisch leven?

Wanneer je je eigen cycli beter kent, kun je rekening houden met de fase van de cyclus waarin je je begeeft. Je leert hiermee je activiteiten en de intensiteit daarvan af te stemmen op je energie-level, waardoor je juist optimaler en efficiënter werkt in de uren die daarvoor geschikt zijn. Dit zou er zomaar eens toe kunnen leiden dat je minder uren kunt besteden aan je werk, terwijl je dezelfde kwaliteit en kwantiteit neerzet.

Cyclisch leven gaat echter voor mij persoonlijk veel verder dan deze praktische bijkomstigheid. Hieronder zal ik een paar voordelen met je delen die ikzelf ervaar sinds ik mijn leven cyclisch ben gaan inrichten.

Heldere intentie:

In plaats van te werken met snoei-harde doelstellingen en mezelf teleur te stellen als ik deze niet op tijd kon behalen, ben ik veel meer gaan werken met intenties. Ik heb ervaren hoe heldere intenties ervoor zorgen dat ik met de juiste energie en het juiste gevoel mijn werk en dag kan inrichten. Ook mijn omgeving en mijn klanten zijn het verschil gaan ervaren sinds ik werk met intenties in plaats van doelstellingen.

Doelstellingen zijn vanuit het hoofd beredeneerd en jagen een uiterlijk resultaat na. Door doelstellingen en deadlines dwing je jezelf om je natuurlijke cycli te negeren ten wille van je doel. Bij een heldere intentie werkt je vanuit een hart-gedreven innerlijke motivatie. Dat geeft meteen een heel andere energie aan je handelingen. De energie die je in je werk steekt is altijd voelbaar voor een ontvanger. Is jouw energie tijdens je werk en handelen zakelijk, hartelijk, afstandelijk, to-the-point, doelgedreven, geldgedreven, verbindend, gestresst, vluchtig, geïnspireerd,  liefdevol, open, dan zal dit ook zo overkomen bij een ander.

Een doelstelling en een heldere intentie kunnen allebei zeer scherp, verfijnd en concreet zijn. Maar de plek waar deze vandaan komt en hoe je je voelt bij het werken ermee is totaal verschillend. Voor mij heeft het werken met heldere intenties opgeleverd dat ik mij oprecht vanuit mijn hart en ziel kon verbinden met mijn werk. Aan het begin van het jaar schrijf ik mijn intentie op en deze geeft vervolgens structuur in mijn handelen. Werken aan mijn intentie heeft mij geholpen bij het manifesteren waar ik werkelijk diep van binnen naar verlangde.

Vertragen:

We zijn over het algemeen geneigd om op hoog tempo de ene na de andere deadline te behalen en streven we een hele hoop doelstellen tegelijkertijd na (werk, gezin, vriendschappen, hobby’s). Dat geeft onrust. Cyclisch leven heeft er voor mij voor gezorgd dat ik leerde VERTRAGEN. Door het vertragen heb ik goed leren waarnemen hoe cycli voor mij werkten en kon ik deze veel beter inzetten in mijn dagelijks leven.

Ik leerde mijn jaar-, maand- en dag-intenties aan te passen aan de verschillende fases van de cycli, zodat ik in actie kwam als de cyclus volop in de energie stond en zodat ik rust nam op momenten dat de cyclus in de herstelfase zat.

Mindfulness & Bezinning:

Voordat ik me bewust werd van cyclisch leven, liet ik me danwel leiden door de waan van de dag, danwel deed ik gewoonweg wat er van me gevraagd werd. Door te vertragen en te werken met heldere intenties, kreeg ik meer aandacht voor het Hier & Nu, nam ik de tijd voor opbouw, actie, bezinning, afbouw en rust als het leven daarom vraagt. Ik leerde echt oprecht luisteren naar de innerlijke bewegingen in mezelf. Hierdoor ben ik authentieker in mijn leven gaan staan en heb ik het gevoel dat ik het leven kan leiden zoals het voor mij bedoeld is.

Natuur-bewustzijn:

Door de aanwezige cycli te onderzoeken, ben ik ook beter bewust geworden van de aanwezige cycli in de natuur. Zo ben ik me gaan verdiepen in het effect van de Zon, de maan en de sterren op de aarde en dus ook op ons als mens. De zon en de stand van de as van onze aarde spelen bijvoorbeeld een enorme rol in de seizoenswisselingen. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat seizoenen ons energie-level en ons welzijn beïnvloeden. Met name de aan- en afwezigheid van lichtblootstelling speelt daarbij een grote rol.

Door me meer te verbinden aan de natuur en de beweging van de seizoenen, ben ik de betekenis van de cyclus en van al haar fasen beter gaan begrijpen. Er schuilt enorm veel wijsheid in de afspiegeling van de natuur in de verschillende fases van het jaar. Ik heb heel veel plezier ervaren in het ontdekken (en nog steeds meer ontdekken) van al haar symboliek  en bewustzijn.

Door veel in de natuur te zijn en daar te mediteren, wandelen, zwemmen, fietsen en me met haar te verbinden, ben ik ook veel over mezelf te weten gekomen. Daarnaast weten we vanuit onderzoek dat beweging en in de natuur zijn beschermende effecten heeft op hart- en vaat- en spier-systeem, je emotionele weerbaarheid,  je slaapkwaliteit, mentale flexibiliteit en leercurve.

Lichamelijk welzijn:

Door te vertragen, in de natuur te zijn en mijn natuurlijke cycli te respecteren, nam stress af en verbeterde mijn immuunsysteem. Ik had bovendien veel minder last van fysieke kwaaltjes, zoals rug- en nekpijn, darmproblemen, hormonale disbalans, somberheid en astmatische klachten. Medicatie die ik al jaren innam, heb ik zelfs volledig kunnen stoppen door mijn leefstijl aan te passen aan wat voor míj werkte en dat serieus te nemen.

Verbondenheid:

Door beter in verbinding te staan met de cylci in de natuur en in mijzelf, leerde ik ook om vanuit die verbinding echt contact te maken met de mensen om me heen. Ik moest eerst leren hoe ik goed voor mezelf kon zorgen, hoe ik mij kon voeden en kon voldoen aan mijn eigen behoeften en verlangens. Ik leerde steeds meer vanuit innerlijke heelheid te handelen. Vanuit die heelheid kon ik ook oprecht open staan en verbinden met anderen om me heen.

Zingeving en Spiritualiteit:

Cyclisch leven bracht mij met de voeten in de Aarde en toch gaat het verder dan dat. Want door echt de verbondenheid en Liefde te ervaren van het Aardse Leven, kreeg ik een rechtstreeks doorkijkje naar de Kosmos en het universeel bewustzijn. Voor mij is het echt een verdieping van mijn spirituele ontwikkeling. Er is niets mooiers dan ook de brug te slaan tussen Hemel en Aarde. Er ís namelijk al Hemel op Aarde!

Die verbinding heeft ertoe geleid dat ik mijn spiritualiteit volledig kon omarmen in mijn leven. Ik ben er mijn werk van gaan maken. En daarmee ervaar ik dat ik een hele mooie bijdrage kan leveren. Dagelijks voel me intens dankbaar dat ik dit werk kan doen en kan delen met andere vrouwen.

Ik nodig je uit om ook met mij te gaan ontdekken hoe cyclisch leven jou kan verrijken. Ik bied jou hiervoor een hele mooie training, genaamd ‘The Way of the Priestess’. In deze training neem ik je mee door een brede set aan lessen, met elke maand inzichten over: de natuur, altaarsymboliek, de cyclus van de zon en de maan, astrologie, jaarfeesten, rituelen, het levenswiel, vrouwenwijsheden en -archetypen, wijsheden en levenslessen uit de natuur, seizoensactiviteiten, (moes-)tuin, kruiden, seizoensrecepten. Je krijgt 2 jaar toegang tot al het materiaal, een sister community op Facebook en 20% korting op live-dagen rond de jaarfeesten.


Creëer meer focus en realiseer jouw doelen en dromen!

Wil jij meer focus creëren? Focus is van belang om jouw doelen en dromen te bereiken. Zonder focus ga je voortdurend op allerlei afleidende prikkels en aanbiedingen in, zonder dat deze tot het resultaat leiden dat je voor ogen hebt.

Ook voor mij is het nog steeds een uitdaging om focus te houden. Van origine ben ik nogal een flierefluiter. Ik vind honderd dingen leuk, van yoga, Japanse manga e tuinieren tot de RAI autobeurs. Ik heb zoveel ideeën en voer ze het liefst impulsief uit. Dat maakt me dynamisch en spontaan, maar ik vlieg daardoor soms ook alle kanten op. Toch lukt het ook mij om focus te bewaren! En hier vertel ik jou hoe ook jíj dat kan doen!

Het belang van focus

Voor iemand zonder focus, kan de huidige maatschappij erg verwarrend zijn. Je wordt namelijk voortdurend gedwongen om keuzes maken; de keuze waar je wil wonen, wat je wil studeren, welk werk je wilt doen of je een gezin wilt stichten of een wereldreis wil gaan maken. Het keuzeproces kan voor iemand zonder focus enorm belastend zijn. Je hebt namelijk het idee dat je dingen moet of kan missen als je voor één ding kiest. Toch is dat idee niet helemaal waar.

Doordat we niet op één ding focussen, doen we alles kortstondig of oppervlakkiger. Hiermee mis je eigenlijk juíst veel aspecten van de dingen die je onderneemt. Wanneer je ergens voor kiest en daar helemaal voor gaat, dan kun je daarin diepgang ontwikkelen en alle aspecten volop beleven. De hoofdmoot van je leven is duidelijk en die duidelijkheid biedt rust. In je vrije tijd (zo’n 3-5% van je tijd) kun je dan besteden aan lekker flierefluiten en dingen uitproberen.

Focus bepalen

Eén van onze grootste beperkingen in het kiezen van onze focus is ons laten afleiden door wat anderen vinden. We willen enorm graag binnen de sociale norm van de omgeving passen en we willen graag gemogen worden. Impliciet en expliciet, hebben we van onze opvoeding, cultuur, maatschappij en omgeving verschillende normen en regels meegekregen. Dit is goed en dat is niet goed. Het moet zus of zo. Dat is wel en dit is niet nastrevenswaardig.

Als we ons telkens laten (af)leiden door die externe normen en meningen, dan kan het zijn dat je moeite ondervindt met het maken van een keuze of een focus. Je bent dan namelijk bezig met het voldoen aan verwachtingen (vaak onbewust) die je in jezelf hebt geïnternaliseerd, waardoor je bent gaan denken dat het je eigen waarden en verwachtingen zijn. 

Bij het bepalen van je focus is het van belang dat je goed weet wat je belangrijk vindt in je leven. Daarom is het van belang om verbinding met je authentieke zelf te creëren.

 • Wat zijn jouw kwaliteiten en je kernwaarden?
 • Wat maakt je blij?
 • Wat zijn jouw dromen?

Zodra je in staat bent om los te komen van je omgeving en je voor je eigen wensen durft te gaan staan, gaan er vanzelf deuren open. Als je je openstelt voor wat werkelijk bij je past en hoort, dan wéét je wat je te doen staat. Dat weten komt helemaal van binnenuit. Als jij je focus van binnenuit helder hebt, stroomt alles in je leven in de goede richting.

Moed

Soms moet je dappere stappen zetten om je dromen na te jagen. Het voelt soms heel tegennatuurlijk om tegen alle verwachtingen van anderen in te kiezen voor jezelf. We hebben geleerd dat dit ‘egoistisch’ is. Niets is minder waar. Niemand anders leidt jouw leven. Jij hebt maar 1 leven, dus dat spendeer je liever aan iets waar jij ècht gelukkig van wordt.

Een ontzettend mooi voorbeeld hiervan is mijn nicht Kim. Zij houdt ervan om te reizen en wil al jarenlang naar Azië verhuizen. Kim werkt hard om geld bij elkaar te sparen voor haar reizen. Dan pakt ze haar boeltje en vertrekt! Na een maand of een paar maanden komt ze weer terug en zoekt ze werk om zich weer voor te bereiden op haar volgende reis. Inmiddels heeft ze een passie ontwikkeld voor duiken en werkt ze bij een duikschool. Om als duikgids te mogen werken, moet ze flink sparen voor het behalen van een brevet. Niets staat Kim in de weg, ze doet het gewoon!

Natuurlijk kent ook zij tegenslagen en obstakels. Het is niet altijd makkelijk om van baan naar baan te hoppen en werk te vinden. Ook laat ze telkens voor lange tijd familie en vrienden achter. Maar ze is een kei in het maken van nieuwe vrienden. Ik heb voor haar enorme bewondering en respect. Ze haalt steeds het maximale uit het leven en jaagt haar droom na. En één ding is zeker: die meid heeft een duidelijke focus!

Motivatie en een plan

Toch voelt het afpellen van al die sociale verwachtingen soms als een sprong in het diepe. Je hebt behoorlijk wat moed nodig om voor authentieke zelf te kiezen en jouw droomleven te gaan leven. Een sterke en inspirerende motivatie kan jou daarbij helpen. Ga na wie jij wilt zijn en hoe jij je wilt voelen als je jouw droomleven zou leven. Schrijf die motivatie in detail op en herinner jezelf daar regelmatig aan.

Behalve een ijzersterke motivatie heb je ook een ijzersterk plan nodig om je droomleven te creëren. Stel je voor dat je een jaar de tijd hebt om jouw droom te realiseren, wat zijn dan de maanddoelen die je moet behalen? Hoe deel je die maanddoelen op in weekdoelen? En welk stappen en acties moet je dagelijks zetten om die weekdoelen te behalen?

Mindset

Een goede mindset is een mindset die positief staat tegenover de haalbaarheid van je doelen en die gelooft in jouw eigen vaardigheden om die doelen waar te maken. Het is dan ook een negatieve mindset die de grootste blokkade is in het houden van focus. Je mind werpt allerlei angsten en tekort-gedachten op als jij stappen wilt gaan zetten. Voorbeelden van dergelijke gedachten kunnen zijn: ‘Ik heb eerst nog meer kennis of diploma’s nodig’, ‘Ik heb niet de financiële middelen’, ‘Het zijn te veel stappen om te nemen’, …

Deze negatieve mindset vreet energie en dat gaat ten koste van jouw focus en dus jouw droom. Wil je meer focus creëren dan is het van belang om je bewust te worden van je huidige mindset en deze zoveel mogelijk om te buigen naar een mindset die ondersteunend is aan jouw droom. Bewustwording van je mindset, heet met andere woorden ‘mindfulness’. Mindfulness is aandacht hebben voor wat er in het hier-en-nu is (dus ook al jouw angst- en tekort-gedachten) zonder oordeel. 

Als je je bewust wordt van je negatieve gedachten, dan is het van belang om jezelf hier niet voor te veroordelen. Je hebt blijkbaar in het verleden ervaringen gehad die deze gedachten gecreëerd hebben en die op dat moment heel functioneel waren. Maar in het huidige moment zijn ze niet langer functioneel in het bereiken van je doelen en dromen. Daarom moeten we ze leren doorzien. Zonder oordeel kunnen we deze gedachten er laten zijn. Als we er geen aandacht aan besteden en ze niet meer waarde toekennen dan nodig is, gaan ze vanzelf voorbij en zullen ze geen energie meer kosten. 

In plaats daarvan, kunnen we onze mindset vullen met positieve gedachten en inspirerende verhalen en mensen. Alles wat we aandacht geven, groeit immers. Hoe meer jij je omringt met inspiratie, hoe meer inspiratie je zelf zult krijgen.

Mindfulness

Mindfulness is niet alleen goed voor het onderzoeken van je eigen mindset, maar is ook echt een training voor je ‘aandachtsspier’. Hoe veel afleidingen er ook op je pad komen, met mindfulness leer je steeds terug te keren naar hetgeen waar jij je focus op wilt richten.

Mindfulness kun je leren als autodidact, via boeken, online of offline trainingen of individueel met een coach. De keuze is reuze en er is dus altijd wel een optie die bij jou past. Op mijn website lees je alles over mijn aanbod in mindfulness, zowel in de vorm van trainingen als in de vorm van coaching.

Kom je er nog niet uit, dan kun je ook altijd een gratis kennismaking met me inplannen en kijken we waar jouw behoeften liggen. Een op maat traject behoort altijd tot de mogelijkheden. Twijfel niet langer en ga stappen maken naar jouw droomleven. Je hoeft het niet alleen te doen!

Mindfulness bij depressie.

Mindfulness

De werking van mindfulness  bij depressie is zeer breed. Ik bespreek in deze blog hoe mindfulness ingezet wordt als preventie, vroeg-signalering en het aanpakken van de oorzaak.

Mindfulness therapie is een 8-weekse training ontwikkeld door een Amerikaanse professor genaamd Jon Kabat-Zinn. Het is een training gericht op het verkrijgen van de vaardigheid ‘mindfulness’. De definitie van mindfulness is ‘aandacht voor het hier-en-nu zonder oordeel’. Hoewel mindfulness ontwikkeld is voor mensen met allerlei lichamelijke klachten die medisch gezien ‘uitbehandeld’ waren, is er bij de overgang naar Europa een heel andere draai aangegeven. Hier hebben we de training omgevormd tot een therapie voor cliënten met recidiverende depressie.

Wat is preventie?

Preventie betekent dat je de oorzaken of aanleidingen van een probleem probeert op te heffen, zodat ze niet tot een ziekte of stoornis leiden. Voorbeeld hiervan is personen goede voorlichting geven en proberen te stimuleren tot het nuttigen van gezonde voeding en het behalen van de beweegnorm. Hierdoor tracht men obesitas en bijkomende problemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsaandoeningen te voorkomen.

Preventie bij depressie

In Europa is de mindfulness training speciaal aangepast zodat het mensen met terugkerende depressies kan helpen om een recidief (terugval) te voorkomen. Hiermee tracht de training dus te voorkomen dat men opnieuw symptomen ontwikkeld. Dat is de preventieve functie van mindfulness.

Wat is vroeg-signalering?

Onderdeel van het preventieve karakter van de mindfulness therapie, is vroegsignalering. Vroegsignalering betekent dat men alert is op vroege symptomen, zodat men het probleem op tijd kan aanpakken voordat het te groot en ernstig wordt. Een voorbeeld hiervan is dat men op basisscholen zo snel wil opmerken wanneer een kind een leerachterstand krijgt, zodat ze dit op tijd kunnen ondervangen en het kind weer op gemiddeld leerniveau kunnen laten meedoen.

Vroeg-signalering bij depressie

Binnen mindfulness doen we aan vroegsignalering door cliënten tijdig bewust te laten worden van de eerste tekenen van depressie. Dit kan zijn: slecht slapen, of een licht gevoel van somberheid. Somberheid is een heel normale emotie die alle mensen kennen. Bij mensen met een depressieve voorgeschiedenis, is de gevoeligheid en intolerantie voor deze emotie erg hoog. Daardoor reageren ze vaak niet-helpend en verergerend op de emotie somberheid.

Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat ze de somberheid niet kunnen aanvaarden als iets dat gewoon bij het leven hoort. In plaats hiervan proberen ze de somberheid te verdringen (vaak vanuit de angst dat ze een terugval krijgen). Dit verdringen van de somberheid doen ze door te analyseren wat de somberheid veroorzaakt heeft en wat de somberheid kan oplossen. Echter, somberheid heeft niet altijd een heel directe aanwijzing, noch een oplossing. Emoties laten zich niet zo makkelijk fixen als een kapotte fietsband.

Toch gaan veel mensen met hun emoties om zoals ze met een kapotte fietsband zouden omgaan. Echter, elke rationele oplossing die ze bedenken, leidt uiteindelijk niet tot het verlichten van de somberheid maar tot een verergering Toch blijven ze in mentale cirkeltjes draaien van analyseren en oplossingen bedenken (ook wel rumineren of piekeren genoemd). Als ze van de ene teleurstelling in de andere vallen, neemt de somberheid alleen maar toe. Daarnaast zijn cliënten geneigd om allerlei andere negatieve herinneringen en gedachten op te halen omtrent die somberheid, zoals voorgaande depressies. En uiteraard werkt dat de somberheid alleen maar verder in de hand.

Wat hier eigenlijk gebeurt, is dat de cliënt te veel aandacht vestigt op de somberheid. En alles wat je aandacht geeft groeit. Door middel van mindfulness leren cliënten de vaardigheid om op tijd te ontdekken wanneer ze hun emoties proberen te ontlopen door middel van rationele analyses en piekeren. Hierdoor kunnen ze  er tijdig een stokje voor steken, voordat ze de somberheid zelf blijven versterken tot een staat van depressie. Ze leren dat somberheid een normale emotie is die vanzelf voorbij gaat als je haar geen aandacht schenkt en niet omringt met gepieker.

Oorzaak aanpakken

Hiermee richt mindfulness zich dus ook op de oorzaak van depressie. Volgens mindfulness worden namelijk vele stoornissen (zo ook depressie) omdat we niet kunnen aanvaarden dat tegenslagen en daarmee gepaarde gaande emoties gewoon bij een normaal leven horen. Daardoor maken we allerlei gekke sprongen als een kat in het nauw, en dat verergert alleen maar de negatieve spiraal. In de mindfulness training focussen we eerst en vooral op ‘normalisering’.  Normalisering wil zeggen dat we onze emoties niet langer beschouwen als problemen die weggeruimd moeten worden. We raken niet van onze emoties in de stress, maar leren ze waar te nemen in ons lijf zoals we onze ademhaling ook kunnen waarnemen.

Daarnaast zien we nog een tweede oorzaak voor vele stoornissen, waaronder depressie. En dat is namelijk dat we onze eigen gedachten zien als de realiteit. In mindfulness beschouwen we gedachten enkel als producties van het brein die een reactie zijn op de realiteit. De functie van ons brein is nu eenmaal de wereld om ons heen beter te begrijpen en voorspellingen over die wereld proberen te maken, zodat onze overlevingskansen vergroot worden. Die reacties en producties van het brein is nooit gelijk aan de realiteit zelf, maar zo behandelen we ze helaas vaak wel. We zijn onze ideeën en meningen als ons belangrijkste eigendom gaan zien. Ze bepalen onze identiteit. In mindfulness, zien we onze identiteit los van onze ideeën. De ideeën, gedachten en emoties die ingegeven worden door het brein, kunnen we gebruiken of verwerpen. Daarmee reduceren we het brein tot een instrument of gereedschap in plaats van het te zien als onze regisseur. Met dat perspectief op de werking van het brein, kunnen cliënten met recidiverende depressie hun negatieve gedachten beter relativeren. Gedachten, zoals ‘Ik ben een mislukking’, of ‘De wereld is tegen mij ’ zijn niet langer waarheid, maar slechts ideeën…

Kanttekeningen bij mindfulness

Al met al, kent mindfulness dus een brede aanpak in het voorkomen en behandelen van recidiverende depressie. Toch is het ook van belang om te vermelden dat het niet altijd de eerst aangewezen therapievorm is. In sommige gevallen, is het effectiever om een stoornis of depressie anderszins aan te pakken. Bijvoorbeeld door middel van de reguliere Cognitieve gedragstherapie of door middel van medicatie. Daarnaast is er terughoudendheid bij het kiezen voor mindfulness therapie, wanneer een cliënt zelfmoordgedachten heeft of wanneer er sprake is van een combinatie met andere psychische problemen. Ook is het natuurlijk van belang dat individuele voorkeuren meegewogen worden in de keuze van behandeling.

Niet iedereen zal voorstander zijn van mindfulness, bijvoorbeeld omdat het hen ‘te zweverig’ lijkt door de meditatieoefeningen die tijdens de therapie gedaan worden. Bovendien is mindfulness helaas niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

De vruchten van mindfulness

Desalniettemin wint mindfulness de afgelopen 25 jaar enorm aan populariteit. De mindfulness trainers schieten als paddenstoelen uit de grond. Voor particulieren is er inmiddels ook een groot aanbod te vinden. Ook voor mensen zonder depressie, lijken de effecten van mindfulness erg positief:

 • meer rust
 • meer in het hier-en-nu
 • minder in mijn hoofd
 • minder piekeren
 • meer concentratie
 • beter werkgeheugen
 • minder stress
 • minder emotioneel overstuur raken
 • meer mogelijkheden zien om op moeilijke situaties te reageren
 • betere relaties
 • meer empathie

Er is heel veel informatie te vinden over mindfulness en het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten levert steeds meer positief bewijs op. Wil jij ook een training mindfulness volgen? De keuze is enorm! Er is zeer veel online en offline aanbod. Ook ik bied een training mindfulness aan in mijn praktijk Vivicíta. Wil je meer weten over mijn visie en mijn werkwijze, bekijk dan mijn website en volg me op Social Media, zoals Instagram.

Rust en stilte in een druk leven: volg deze 3 stappen.

De snelheid in onze maatschappij ligt hoog! Als je wil presteren, moet je bijbenen. Dat maakt dat onze agenda’s overstromen met afspraken en ons hoofd hoge toeren draait. Niet getreurd, want in die drukte is er altijd een moment van rust en stilte.

Druk druk druk

Als moeder van een kleine meid van 8 maanden oud, heb ik weinig momenten echt tijd voor mezelf. Mijn kleintje is lief, maar ook ondernemend en ze weet precies wat ze wel en niet wil.  Dat zorgt ervoor dat je toch de hele dag met haar in de weer bent.

Vandaag was het voor het eerst weer sinds twee weken dat haar dutje langer dan een half uur duurde. De laatste tijd was slapen er niet bepaald bij. Normaliter maak ik van de tijd dat ze slaapt gebruik, door het huishouden te doen of zelf slaap in te halen ( ze wordt nog steeds twee keer per nacht wakker). Vandaag even niet.

Het gebulder van de TV zet ik uit en sla lekker aan het haken. De kat krult bij me op schoot, terwijl het ritme van mijn vingers de ene lus na de andere haakt. In mijn hoofd tel ik de lussen mee om me aan het patroon te houden. En dan valt het me ineens op…

Rust en stilte

Achter dat tellen, schuilt een enorme rust en stilte. Ik merk mijn ademhaling op, diep en lang. Daarna hoor ik de motor van de koelkast brommen, onze kip kakelt, de kat snort, de klok tikt, een auto komt voorbij. Ik merk emoties op. Tevredenheid, liefde, maar ook vermoeidheid en verdriet. Een breed palet aan ervaringen speelt zich af op een wit doek van de allermooiste stilte. Een stilte die ik lang niet meer gewaar was door alle hectiek van het moederschap. Ze is er altijd, dat weet ik. Toch ben ik me niet altijd van haar bewust. Maar vandaag mocht ik weer even van haar genieten. Wat is ze mooi. De stilte.

Default mode

In ons brein is er een ‘default mode network’ en dit netwerk wordt actief wanneer we ons in rust en stilte bevinden, eenvoudige handelingen uitvoeren of lummelen. Bij mij werd dit dus actief tijdens het haken! En wist je dat wanneer we dit netwerk meer de ruimte geven, we uiteindelijk veel creatiever zijn dan wanneer we maar doorgaan in de drukte.

Volgens Erik Scherder, professor aan de VU, zijn er heel veel mogelijkheden om dit netwerk wat vaker actief te laten zijn. Denk aan: fietsen, douchen, hardlopen, tuinieren, haken, bloemschikken, poetsen, koken, touwtje springen, muziek luisteren, wandelen in de natuur, spelen,… en ga zo maar door! Het gaat er om dat je een activiteit onderneemt die redelijk ontspannend en plezierig voor je is en waarbij je niet al te veel hoeft na te denken.

Valkuilen

Er is helaas wel een grote valkuil, en dat is dat je tijdens de activiteit ‘uit je flow’ raakt en ‘in gedachten verzonken’ bent. Het is niet de bedoeling dat je je lummeltijd gaat besteden aan piekeren, het herhalen van het gesprek met je baas, of je agenda nog eens checken. In je lummel-tijd moet ook echt lekker gelummeld worden. Geen telefoons, geen deurbel, geen werk, geen moet-jes.

Er is gelukkig ook goed nieuws, het is niet nodig om heeeeel veel lummel-tijd te nemen. Zelfs 5 minuten lummelen, levert al positieve resultaten op. En juist die paar minuutjes introduceren in je dagelijks leven, geeft je dus de rust en stilte waar je eigenlijk naar verlangt.

Hoe dan?

Nu denk je zeker: ‘Ja leuk, dat wist ik eigenlijk al lang, maar hoe geef ik mezelf consequent die paar minuten rust en stilte?’. En mijn wedervraag is: ‘Vind je jezelf genoeg de moeite waard, of blijft je telefoon, je werk, je collega, die ene deadline toch nog steeds belangrijker dan jijzelf?’.

Het is vaak niet een kwestie van niet genoeg tijd hebben om te lummelen. Het is vaak een kwestie van prioriteit. Je hebt jezelf en je eigen welzijn misschien toch niet voldoende op nummer 1 staan. Je leven draait eigenlijk niet om jouw authentieke persoon en geluk, maar om allerlei andere zaken die zo belangrijk lijken. Je hebt het idee dat de wereld stopt als jij niet voortdurend klaar staat voor al die dingen. Maar wat loopt er werkelijk in de soep?

Stap 1: Mindset

Meer rust en stilte is een kwestie van mindset.  Jij moet het besluit maken om je niet langer te laten leiden door dingen die er eigenlijk niet toe doen en jou niet gelukkig maken. Je bent er niet voor gemaakt om voortdurend ‘on top’ te presteren en jezelf het ondergeschoven kindje te maken. Je zult goed voor jezelf moeten zorgen, wil je voor anderen kunnen zorgen. Ben jij toe aan de juiste mindset?

Stap 2: Mindfulness

Is je Mindset op orde, maar lukt het je nog steeds niet om van die 5 minuutjes te genieten? Mindfulness helpt jou om die 5 minuutjes dan ook optimaal te benutten en echt in het hier-en-nu te kunnen zijn.  Welke afleidende gedachten, gevoelens en prikkels zich ook aandienen, het is jouw gouden tijd voor jezelf! Je laat je niet langer meeslepen in allerlei afleidingen (intern en extern). Je ervaart werkelijk rust en je hoort de stilte achter al dat ‘lawaai’.

Stap 3: Houd vol

Eén keer lummel-tijd nemen, gaat je uiteraard niet opleveren wat je zoekt. Het gaat er ook om je oude gewoonte te doorbreken. In mijn andere blog kun je hier alles over lezen en krijg je 10 gouden tips.

Steuntje in de rug?

Wil jij meer stilte en rust in je druk druk drukke leven en lukt het je niet alleen? Kies ècht voor jezelf. Vivicíta heeft plenty aanbod om jou hierbij te helpen, van coaching en healing, tot trainingen. En ik sta graag voor je klaar, want jij verdient het!

Hoe kun je stoppen met een oude gewoonte? Ik geef je 10 gouden tips!

Het is tijd voor een verandering, maar je ziet als een berg op om dit aan te pakken. Je wilt graag stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten, veranderen van baan, of meer vreugde en zingeving in je leve brengen. Je vraagt je af hoe je moet stoppen met een oude gewoonte en nieuw gedrag hiervoor in de plaats kan zetten. Je bent niet de enige. Laat ik je meenemen door een eigen voorbeeld en dan krijg je daarna nog een hoop tips van me mee om ervoor te zorgen dat jij jouw oude gewoonte stopt en vervangt met gedrag dat je wel wenst.

De oude gewoonte te lijf

Op een dag was ik het beu… Mijn dochtertje Roos van zes maanden oud gebruikt elk slaapje een speen. Maar hoewel het in het begin voorzag in haar zuigbehoefte, werd het nu eerder een obsessie. Die obsessie zorgde ervoor dat we ’s nachts elk uur van de klok zagen… Telkens als de kleine meid haar speen verloor, konden wij opstaan om haar opnieuw te voorzien van deze ‘geluksbrenger’. Maar na eens kritisch de situatie bekeken te hebben, bracht die speen niet al te veel geluk in ons gezin. Zíj kon niet meer zonder en leefde in afhankelijkheid van haar speen. Wíj kwamen amper toe aan onze nachtrust. Tijd voor verandering! En dus besloot ik van de één op de andere dag, dat die speen de deur uit moest…

Complete paniek in de ogen van mijn man. ‘Wat moet ik dan nu doen als ze huilt en ik haar geen speen kan geven?’ Mijn man houdt van handvatten die duidelijkheid, orde en rust bieden in de opvoeding van Roos en die ontnam ik hem.

Opvoeden gaat niet gepaard met orde en rust. Opvoeden bestaat af en toe uit wanorde en stress! Je bent steeds op zoek naar een nieuwe balans, omdat de spelregels voortdurend wijzigen. De behoefte en het gedrag van je kleintje verandert telkens en dus moet je als ouder je strategie erop aanpassen. Disbalans is onderdeel van een gebalanceerde opvoeding. Het is de crux om op tijd te zien wanneer er disbalans ontstaat, zodat je aanpassingen kan maken om die balans te herstellen. En dat was nodig in dit speen-incident. Oude gewoonten pasten niet meer en moesten doorbroken worden. Maar hoe eng is het om je gewoonten los te laten, terwijl je zo hardnekkig op zoek bent naar rust en voorspelbaarheid.

Hoe ging het ons af?

Het stoppen van een oude gewoonte, in ons geval ‘het spenen’, ging natuurlijk ook niet zonder slag of stoot… Maar ècht, het viel enorm mee! Tijdens het eerste en tweede slaapje zonder speen, was er sprake van flinke huilbuilen met krokodillentranen. Met pijn in mijn hart, stond ik haar bij en aaide ik haar hoofdje, terwijl ze een halfuur van streek was. Het derde en vierde slaapje, bestond al uit niet meer dan een beetje gejengel en gejammer. En na een dag of drie, leek het alsof mijn dochtertje nooit anders gedaan had dan slapen zonder speen.

Wat een verademing! Onze nacht bestond slechts uit twee troostmomentjes; even een kusje geven na een hoestbui en één keertje een flesje melk aanbieden. Zo simpel kon het dus zijn! Onze angst dat we minimaal een week in de stress zouden zitten vanwege een ontroostbaar kind, bleek onterecht.

Konden we allemaal maar zo gemakkelijk gewoonten doorbreken. Wat een prachtig voorbeeld en een inspiratie was onze kleine meid voor mij. Hoe vaak laten we ons niet tegenhouden door gedachten als ‘Ik kan het nooit’, of ‘Ik weet niet wat me te wachten staat als ik het anders doe’. Het loslaten van gewoonten is spannend, maar we zijn absoluut niet gebaat bij dergelijke beperkende gedachten en overtuigingen. Het doorbreken van je gewoonten, is een kwestie van dóen! Begin gewoon, en daarna zie je wel verder. Ik weet zeker dat het je makkelijker afgaat dan je van tevoren had kunnen bedenken, zolang je maar wílt en steeds een stapje durft te nemen in de goede richting.

Mijn 10 gouden tips voor jou als je wilt stoppen met een oude gewoonte

Wil je stoppen met een oude gewoonte, dan zijn de eerste 15-21 dagen het belangrijkst. Daarna zul je vanzelf door de wet der gewoonte  minder moeite hoeven doen om het gedrag te vertonen dat je wil. Bovendien begin je dan ook de eerste positieve effecten waarschijnlijk op te merken, wat weer stimulerend is om zo door te gaan!

Wat kan je helpen om die eerste 15-21 dagen door te komen?

 • Een sterke motivatie is van belang om verandering in gang te zetten. Ga na wie je wil zijn en hoe je je wilt voelen als je eenmaal de verandering hebt bereikt. Schrijf je motivatie ergens op en herinner jezelf hier vaak aan.
 • Een goede voorbereiding (Bij het aanwennen van een gezonder dieet, pas je je boodschappenlijstje aan en bedenk je al voor een hele week andere menu’s)
 • Een vervanger (Bij het stoppen met roken kan het helpen om bijvoorbeeld een poosje een tandenstoker in je handen en tussen je lippen  te houden)
 • Een maatje die met je mee doet (heel fijn bij het sporten)
 • Laat jezelf niet klein houden met gedachten zoals ‘Ik kan het nooit’,  of ‘De vorige keer lukte het ook niet’ of ‘Ik kan niet zonder mijn gewoonte, ik heb het nodig’. Ervaringen uit het verleden zijn niet altijd goede voorspellers van het heden en de toekomst. Zeker niet als we die oude verhalen blijven oprakelen. Als je die oude verhalen blijft opdreunen in je hoofd, blijf je ook dezelfde resultaten boeken. Wees mindful op die verhalen. Herken de gedachten als ze opkomen en besteedt er bewust geen aandacht aan, maar focus op de dingen die je wel helpen bij het stoppen met de oude gewoonte en het aanleren van nieuw gedrag. Boost jezelf met positieve mantra’s of hang inspirerende spreuken op een zichtbare plek, bijvoorbeeld: ‘I can do this!’.
 • Sta toe dat er verlangen is. We kennen allemaal voortdurend verlangens, maar we gaan niet altijd op onze verlangens in omdat bijvoorbeeld de omgeving of situatie niet geschikt is. We zijn dus prima in staat om verlangens niet te voeden met aandacht en dan merk je dat het verlangen vanzelf wegzakt. Zo is dat met alle verlangens. Laat ze toe, verzet je er niet tegen, maar voedt ze ook niet extra met aandacht en ze zullen wegebben.
 • Houdt een kalender bij met je prestaties en schrijf al je successen op.
 • Jezelf belonen (Geef jezelf een klein schouderklopje af en toe. Jezelf belonen mag niet met het gedrag te maken hebben dat je wil veranderen. Niet nu toch maar een lekker taartje eten, want ik ben de hele week al gezond geweest. Even een lekkere gezichtsmassage in de beauty salon nemen, is een betere beloning.)
 • Ken je triggers. Een trigger is een verleidelijke situatie waarin je geneigd bent om terug te vallen in je oude gewoonte. Vermijd in het begin deze triggers. In een later stadium kun je kijken hoe je jezelf weerbaar kunt maken als je toch met deze triggers geconfronteerd wordt. Bedenk een plan hoe je deze situaties kan doorstaan.
 • Neem een coach aan de hand als het je niet alleen lukt. Een coach helpt jou bij het herkennen van je belemmerende gedachten en de manieren waarop jij jezelf saboteert. Samen kun je bedenken hoe jij jouw sabotages kunt loslaten of omzeilen en hoe je sterker in je schoenen kunt  staan om te bereiken wat je wenst. Bij mij kun je terecht voor coaching. Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. Je zit nergens aan vast. We bekijken samen wat je vraag is en hoe je dit aan zou kunnen vliegen.  Je krijgt in elk geval al 1 super-tip van me mee tijdens dit gesprek zodat je meteen aan de slag kunt. Je krijgt vervolgens de bedenktijd om te bepalen of je gecoacht wilt worden. En als je enthousiast bent, dan sta ik je graag bij!

(Note: Let op, het gaat hier niet om verslavingen en dwangmatige rituelen. Om deze af te leren, heeft u wellicht professionele hulp nodig. Raadpleeg in dat geval uw huisarts.)

Misverstanden over mindfulness. Lees hier hoe het ècht zit!

Misverstanden

Er bestaan heel wat misverstanden over Mindfulness. En die komen in de media regelmatig aan de orde. Wat mij als trainer vooral opvalt is dat critici allerlei argumenten tegen mindfulness roepen die inhoudelijk onwaar zijn. Zij hebben een bepaald beeld over Mindfulness gevormd dat niet overeenkomt met wat het daadwerkelijk is. En dat is hen vaak moeilijk aan het verstand te brengen. Ze blijven liever vasthouden aan hun mening, en dat laat ik dus ook maar liever zo. Ik wil echter wel een aantal misverstanden uit de lucht helpen voor degenen die nieuwsgierig zijn naar Mindfulness en er graag het fijnere van zouden willen weten. Mijn doel is niet om de misverstanden volledig met tegenargumenten te weerleggen. Wel wil ik graag het beeld genuanceerder schetsen.

Toch moet ik ook een waarschuwing afgeven. Niet elke trainer hanteert eenzelfde begrip over Mindfulness. Zoals bij vele tradities, therapieën en theorieën, ontstaan er verschillende ‘stromingen’ binnen de wereld van Mindfulness. Dat kan ervoor zorgen dat niet elke Mindfulness trainer dezelfde uitleg geeft over wat het precies is. Onderstaande verklaringen behoren tot míjn begrip ‘Mindfulness’.

Wat is mindfulness en wat is het niet? Ik zet 9 misverstanden voor je recht.

Misverstand 1: Mindfulness behoort tot de trend van het maakbare geluk

De eerste van de 9 misverstanden over mindfulness is dat mindfulness een garantie is voor geluk en dat het weer één van die trends is. Als Mindfulness überhaupt tot een trend behoort (dan is het wel een erg langdurige trend, aangezien het minstens 20 jaar bestaat in Nederland en nog langer in Amerika), dan behoort het tot een trend tégen het maakbare geluk. Mindfulness ziet geluk als iets dat nooit permanent aanwezig kan zijn. Het leven confronteert ons immers altijd met lijdzame omstandigheden, zoals ziekte, armoede en overlijdens. Hoe wij echter omgaan met die omstandigheden, is wel iets wat je door Mindfulness kunt bepalen. Mindfulness leert je om aandacht te besteden aan de manier waarop jij over situaties denkt, hoe jij je erbij voelt en hoe je erop reageert. Door inzicht in jouw manier van handelen en jouw pijn op lijdzame situaties beter te onderzoeken, kun je bewuster met je pijn om leren gaan. Je leert om niet meer onbewust automatisch te reageren op lijdzame situaties, wat erg zinvol kan zijn als je gewend bent om op manieren te reageren die jouw lijden eigenlijk alleen maar verergeren en in stand houden. Je leert ontdekken hoe je met de pijn van het leven om kunt gaan zonder jezelf nodeloos in te grond te praten met disfunctionele gedachten, gevoelens en gedragingen. Wil dat zeggen dat je lijdzame situaties nu lachend en gelukzalig tegemoet treedt? Natuurlijk niet.  Zo maakbaar is het leven niet, noch onze gevoelswereld. We leren bij mindfulness ook om pijn, verdriet en boosheid te verdragen. Juíst omdat geluk niet af te dwingen is, is die vaardigheid enorm belangrijk.

Misverstand 2: Het doel van Mindfulness is gelukkig worden

Eigenlijk heeft Mindfulness geen doel. Mensen hebben persoonlijke doelen bij het ondergaan van een mindfulness training, maar Mindfulness zelf heeft geen doel. Althans niet een doel dat je kunt beschrijven in objectief meetbare resultaten. We weten dat een training in Mindfulness veel positieve effecten heeft bij deelnemers, maar bij iedereen is dat effect net een beetje anders. Bij de meeste vaardigheidstrainingen start je met het stellen van doelen. Bij Mindfulness doen we dat bewust niet. Elke verwachting of wens kan namelijk leiden tot een teleurstelling, terwijl we bij Mindfulness nu juist proberen te oefenen in het omarmen van datgene wat zich aandient, of dat nu wel of niet positief is.

Misverstand 3: Iedereen heeft baat bij een training Mindfulness

Zeker niet iedereen heeft baat bij een training. Wellicht wel bij Mindfulness als vaardigheid, maar niet noodzakelijkerwijs bij een training. Als dat zo was, dan zou het allang bestempeld zijn als de Gouden Graal. Er bestaat niet één methode die voor iedereen werkt. Wanneer Mindfulness minder baat zal hebben, is wanneer iemand reeds zeer sceptisch aan de training begint, iemand de oefeningen of huiswerkopdrachten niet serieus uitvoert of iemand geen goede klik ervaart met een trainer.

Misverstand 4: Mindfulness is hetzelfde als meditatie

Dat klopt niet. Binnen de training Mindfulness, gebruiken we meditatie als oefening. Middels deze oefeningen leren we onderzoeken wat de vaardigheid mindfulness betekent voor ons. Sommige vormen van meditatie maken gebruik van de vaardigheid mindfulness en daarmee kunnen we onszelf dus trainen in deze vaardigheid. De meditaties binnen de training zijn officiële oefeningen. Na de training kun je deze oefeningen blijven doen, maar dat hoeft niet. Het is uiteindelijk de bedoeling om de vaardigheid mindfulness in je dagelijks leven toe te kunnen passen. Daarvoor zijn meditaties dus niet nodig. Wat je wel vaak ziet, is dat deelnemers soms meditaties blijven toepassen omdat ze er ontspanning aan ervaren, of omdat het hen helpt om ‘scherp’ te blijven (dus als onderhoudsoefening), of omdat ze er behoefte aan hebben zodra het hen minder lukt om mindfulness in hun dagelijkse activiteiten te integreren.

Misverstand 5: Als je aan Mindfulness, moet je de hele dag op een kussentje zitten

De vijfde van de negen misverstanden over mindfulness bezorgt je zere billen. Tijdens de training zitten we soms op een kussen tijdens meditatie en als je zelf wil, mag je er lekker op blijven zitten. Daar is geen bijzondere reden voor, dat is een traditie die afstamt uit de Boeddhistische traditie. Voor veel personen is het zitten op een kussen best lastig. Daarom worden er vaak andere zitgelegenheden aangeboden, zoals een stoel of bank. Meditatieoefeningen worden vaak op een kussen gedaan, maar dat hoeft niet. Je kan zelf een aangename positie kiezen.

642eac9e89d439e80f5ae3ab

Misverstand 6: Mindfulness is zweverig

Nummer 6 van de 9 misverstanden over mindfulness is één van de meest gehoorde misverstanden. Mindfulness als vaardigheid is helemaal niet zweverig, maar heel down-to-earth. Het is simpelweg het bewustzijn van je gedachten- en gedragspatronen, zodat je de keuze hebt om zinvol te reageren op situaties. Soms is dat door je gedachten niet te geloven, soms is dat door je verzet tegen situaties te accepteren, soms is dat door de confrontatie met je pijn aan te gaan, soms is dat door je emoties te ventileren.

Enkele oefeningen in de mindfulness training kunnen erg zweverig voelen of confronterend zijn. Gelukkig zijn de oefeningen slecht een knipoog of handreiking naar de vaardigheid van mindfulness. De oefeningen zouden dus aangepast kunnen worden. Toch is het niet altijd handig om oefeningen aan te passen. Het doel is niet om een oefening ‘fijn’ te vinden. Soms horen oefeningen erbij om tot bepaalde inzichten te komen die je de vaardigheid mindfulness beter laten begrijpen. Die inzichten komen niet altijd vanzelf aangevlogen. Je moet soms herhaaldelijk oefeningen doen om een leerproces te doorlopen, ook zweverige oefeningen. Het helpt je misschien om te begrijpen dat de oefening slechts een middel is. Nu moet je er even doorheen, maar als je de inzichten hebt opgedaan en de oefening zijn werk heeft verricht, mag je hem weer laten vallen.

Er is ook een groot verschil tussen trainers. De ene trainer pakt mindfulness heel wetenschappelijk aan en de ander ervaart mindfulness als een spirituele ontwikkeling. Je zult voor jezelf moeten onderzoeken hoe jij mindfulness wilt ervaren en met welke trainer je een klik hebt. Bekijk de website van de trainer en lees alles over hun visie, zodat je weet wat je te wachten staat.

Misverstand 7: Als je mindful bent, wordt je emotie-loos

Mindfulness is geen ‘staat’ waar je je in bevindt. Mindfulness is een vaardigheid van aandacht hebben voor je gedachten- en gedragspatronen, en daaruit volgt dat je de keuze hebt hoe je wilt reageren op situaties.

Wat je ziet, is dat iemand die de keuze heeft over zijn gedrag als gevolg van mindfulness, wel vaker kiest voor een accepterende, rustige reactie op een stressvolle of lijdzame situatie. Die persoon noemen we dan ‘mindful’. Echter, iemand die er bewust voor kiest om zijn agressie te ventileren op een boksbal in de sportschool of een lekker potje te janken, kan nog steeds heel mindful zijn, ookal oogt dat misschien voor de buitenwereld niet zo.

Feit is dat je niet zomaar aan iemands gedrag kan aflezen of deze mindful is of niet. Mindfulness is een intern proces ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Iemand die mindful is, is niet emotie-loos. In tegendeel, hij doorvoelt zijn emoties juíst en is zich er geheel bewust van. Vanuit deze bewuste aandacht, kan hij/zij kiezen de emotie wel of niet te uiten.

Misverstand 8: Mindfulness is het tegenovergestelde van het Gezond Boeren Verstand

Absoluut niet. Iemand met Gezond Boeren Verstand laat zich niet snel verleiden tot een over-emotionele reactie. Die bekijkt de situatie en beslist vervolgens om te doen wat hem te doen staat. Eigenlijk is voor een groot gedeelte ook wat we met Mindfulness aanleren. Met aandacht bekijken wat er plaatsvindt in een zekere situatie. Alleen bekijken we bij Mindfulness niet alleen de externe omstandigheden, maar ook de interne omstandigheden, zoals onze gedachten en gevoelens.

Misverstand 9: Iemand die mindful is, herken je aan de rust die hij/zij uitstraalt en de glimlach op zijn gezicht

Alweer de laatste uit het rijtje misverstanden over mindfulness. Herken je een mindful persoon aan zijn gelukzalige uitstraling? Nee, hoor. Iemand die altijd rust uitstraalt en glimlacht, is zeldzaam. Personen die dit uitstralen, worden vaak gezien als een geestelijk vergevorderde, zoals een goeroe, een lama of een verlichte. Aan het uiterlijk, is een mindful persoon niet gemakkelijk te herkennen. Een kalme, gelukzalige verschijning kan namelijk erg misleidend zijn. Iemand kan zich publiekelijk anders voordoen (in gedrag, in kledingdracht, etcetera) dan in een privésituatie.

Aan de andere kant, kan een situatie om ánder gedrag vragen dan kalmte of een glimlach, waardoor je zou kunnen vermoeden dat een persoon níet verlicht is. Je kunt niet zomaar aan iemands gedrag aflezen of deze persoon mindful is of niet. Mindfulness is een intern proces ongeacht de uiterlijke omstandigheden (zie misverstand 7)! Toch kan mindfulness zeker tot meer innerlijke rust en tevredenheid leiden. Maar om dat te ontdekken, zul je toch echt zèlf een training moeten volgen!

Genoeg misverstanden over mindfulness rechtgezet en inmiddels interesse voor een training? Bekijk mijn website en lees meer over mijn visie op mindfulness. Ik bied online trainingen aan, maar het is ook mogelijk om een individueel coachtraject te volgen. Zie ik je snel?

Onvoorwaardelijk geluk is er ook voor jou!

Velen onder ons leiden een leven van voorwaardelijk geluk. Als ik mijn opleiding heb afgerond, een eigen koophuis zou hebben, die mooie auto kan rijden, mijn droombaan gevonden heb, wat meer geld zou hebben, verre reizen zou kunnen maken, … dàn zou ik gelukkig zijn. Anderen denken helemaal niet zoveel te vragen; het enige wat ik wil, is een leuke partner ontmoeten. We worden allen geboren met een gevoel van onvrede, onvolledigheid of onvolmaaktheid. We zijn allen op zoek naar het geluk of de Verlichting/Verlossing. Als we boeken lezen, krijg je te lezen dat ‘je al volmaakt bènt’, ‘het leven jou datgene schenkt wat je nodig hebt’ en ‘de schepping volmaakt is’. Dat druist tegen al onze zintuigen in. Liever bekijk ik het leven dan ook als iets dat simpelweg niet volmaakt kàn zijn. Het leven is een spel tussen tegengestelde krachten van alle organismen die trachten te overleven. De één zijn brood is de ander zijn dood. Elk leven eindigt in een overlijden en elk overlijden schenkt nieuw leven aan iets anders. Een leeuwin kan haar jongen niet voeden, zonder de opoffering van een ander dier. Het gevoel van onbehagen en honger, geeft de leeuwin de kracht om te willen overleven. En zo kan geen enkel organisme zonder gevoelens van onbehagen bestaan. Het perfecte pijnloze leven bestaat niet.

Wij hebben als mens echter de illusie gecreëerd dat we alles kunnen manipuleren en naar onze hand kunnen zetten. Middels de uitvinding van medicijnen, zijn we minder snel ziek en worden we ouder. Door het bouwen van stevige huizen, zitten we het in weer en wind toch lekker droog en comfortabel. En door hard te werken, verdienen we geld om te kunnen kopen wat ons hartje begeert. Maar hoe zeer we ook aan lijden trachten te ontsnappen, soms worden we toch gegrepen door de klauwen van ziekte, ontslag, armoede of overlijden van onszelf of onze geliefden.

Het geluk is niet te vinden in de illusie van een wereld zonder lijden. Pas wanneer we onze kwetsbaarheid als mens en de onvolmaaktheid van het leven durven te aanvaarden, krijgen we zicht op wat geluk werkelijk betekent. Dat is een proces waar mensen lang over doen, aangezien het ego ons telkens zal proberen te verleiden om de wereld naar zijn hand te zetten in plaats van het leven te accepteren. Telkens wanneer je je verzet tegen boosheid of verdriet omdat het leven je niet biedt wat je jezelf toewenst, bedenkt dan steeds opnieuw en opnieuw of je de bereidheid durft te tonen om niet alleen met de gelukkige momenten maar ook met deze pijnlijke momenten aan het stuur van je leven te staan.

Elk moment in het hier en nu, krijg je de keuze en de kans om (samen met jouw geliefden) het beste van dit moment te maken. Pas wanneer we ons lijden onder ogen durven te komen en misschien zelfs kunnen omarmen, ontdekken we dat zelfs in de pijn een bron van geluk kan schuilen.

Ben je ook voortdurend afgeleid tijdens meditaties?

Iemand die ervaring heeft met meditatie, zal het direct herkennen. Je hebt een drukke dag gehad en behoefte aan een momentje voor jezelf. Je twijfelt: ‘Zal ik een warm bad nemen? Of een twintig minuutjes mediteren?’ Je denkt aan de goede voornemens die je begin dit jaar hebt gemaakt en tovert je meditatiekussentje tevoorschijn. Je neemt plek op het kussen en ademt een keer diep in en uit voor dat je de audio-begeleiding op je mobieltje start.

‘Ping’ klinkt het begin-belletje van de meditatie. Een rustige stem op de begeleiding begint te spreken. Onmiddellijk voel je de ontspanning in en nek en schouders. ‘Heerlijk’, denk je, ‘dit heb ik echt even nodig’. De stem op de audio-begeleiding herinnert je eraan je ogen te sluiten en om een waardige houding aan te nemen; rechte rug, kin iets ingetrokken en kruin omhoog. Langzaam begin je je ademhaling op te merken. Je merkt op dat je hoog en oppervlakkig ademt. ‘Dat is niet goed’, oordeel je. En voor je het weet zit je in de gedachtentrein; ‘De laatste tijd voel ik me zo opgejaagd. Ik zou wat meer op mijn ademhaling moeten letten. Ik adem altijd te hoog in de borst. Het is ook moeilijk om continue in mijn buik te ademen. Ik heb het ook veel te druk! En zou ook wat vaker moeten mediteren.’ En dan: ‘Verdorie, ik zit alweer te denken. Terug naar mijn ademhaling.’

De stem op de audio-begeleiding stelt je voor om op de beweging van de in- en uitademing te letten. De plek waar je het meest voelt. Je voelt het in je keel en boven op je borst. Je ribben dijen uit bij de inademing. Op de uitademing hoor je jezelf flink zuchten, de spanning neemt af.

‘Miauw’, klinkt het naast je. Je spiekt met één oog naast je en twee zielige oogjes staren je aan. ‘Ze heeft honger’, denk je, ‘maar eerst wil ik even mediteren.’ Je breidt langzaam je aandacht uit naar de rest van je lichaam. ‘Miauw.’ ‘Ssssst’, sis je naar de kat, maar het helpt niet. Zachtjes voel je een kopje langs je benen vleien. ‘Miauw…’ Je begint je te irriteren: ‘Zo gaat het toch nooit lukken!’ Je drukt de audio-begeleiding op pauze, geeft de kat wat te eten en neemt snel weer plaats op je kussentje.

‘Okido, daar gaan we weer’, zeg je optimistisch en de stem gaat rustig verder; ‘Voel je je knie? Wat merk je op?’ ‘Mijn knie? Jezus, ik heb nog niet eens mijn voet gehad…’ Je spoelt de begeleiding een stukje terug om je aandacht eerst te vestigen op je linker tenen. Maar voordat je knie weer aan de beurt is, gaat de deurbel. ‘Verdomme!’, roep je uit. Je staat op. Het is een collectant voor een goed doel en je doneert wat.

Terug in de kamer, staar je naar je kussentje… ‘Eindeloos kun je opnieuw beginnen, elk moment is een keuze’, herinner je jouw meditatieleraar zeggen. ‘Het zal wel’, denk je bij jezelf, ‘maar niet vandaag… Morgen weer een dag.’

De officiële oefening in meditatie is niet je mind tot rust brengen. Er mag allerlei onrust in en om je heen zijn. Het enige dat je te doen staat, is er met aandacht bij zijn. Hoor je kat  miauwen  en  vang  het  geluid  op  als  een  microfoon.  Luister  naar  de   klank,  de  toon, het volume.  Merk  op wat  het  miauwen  aan  gedachten en  gevoelens  in  je  oproept.  Voel  waar  de  irritatie  zich  in je  lijf  manifesteert.  Hoe voelt  het  aan;  warm, koud,  geknepen,  kloppend?  Laat  het  weer  los  en  keer  naar  je  ademhaling.  Tot  de  volgende  afleiding zich  aandient.  Het  gaat  er  niet  om  dat  je  geen  afleidingen  meer  hebt.  Het  gaat   er  om  te  ontdekken  welke  automatische  reacties  jouw  mind  afdraait. Uiteindelijk  ga   je  er patronen  in  ontdekken  en  merk  je  ze  ook  sneller  in  je  dagelijks  leven  op.  Zodra  je  ervan  bewust  bent,  heb  je  een  keuze.  Laat  ik  me  meeslepen  in  het  verhaal  en  het  lijden  dat  het  veroorzaakt?  Of besteed  ik  mijn  aandacht  liever  aan  neutrale  (zoals de adem) en  zelfs  leuke  ervaringen (zoals het strelen van de zachte vacht van je kat)?

mediteren

Wil jij ook meer van je leven genieten?

geniet“Iedereen kent wel zo iemand als Kevin. Hij lijkt de levenskunst van het genieten te begrijpen. Kevin gaat altijd zijn eigen gang. Je ziet hem verschijnen als hij weer een keertje behoefte heeft aan gezelschap, maar voor hetzelfde geld komt hij niet opdagen en trekt hij zijn eigen plan. Wanneer hij even geen zin heeft in de dagelijkse gang van zaken, trekt hij op avontuur. Zijn reizen zijn gevuld met prachtige en soms riskante ervaringen. Hij houdt zich niet aan het dag- en nachtritme, maar laat zich leiden door de wind. Het gezinsleven is dan ook niets voor hem. Hij zou zich nooit aan één vrouw kunnen binden.

Soms ben ik ontzettend jaloers op Kevin. Hij lijkt van elke moment te genieten en haalt het onderste uit de kan. Hij kijkt niet om naar het verleden en maakt geen plannen voor de toekomst. Kevin leeft altijd in het hier-en-nu. Met verlangen staar ik uit het raam, hoe hij daar zo heerlijk ontspannen ligt. Te genieten van de zon, de vogels en zijn vrijheid. Ik wou dat ik voor één dag ook kon leven als die rode kater.”

Jaloersmakend, nietwaar? Maar wees gerust, de levensgenieter schuilt in elk van ons. Het zijn onze angsten en conditioneringen die ons ervan weerhouden om van het leven te genieten. De angst jezelf en anderen teleur te stellen, de angst om uit je comfortzone te gaan, de angst dat je al je zekerheden moet loslaten, dat je zult falen, dat je dingen moet loslaten, …

Onder jouw angst, schuilt jouw authentieke zelf die al jaren moe is van dit gejaagde, zinloze, lege bestaan. Je bent het diep van binnen beu om elke dag in deze routine, deze baan of deze relatie te blijven investeren. Dat weet je al lang, maar angst houd je in de greep om te blijven doen waar je goed in bent en niet iets nieuws te gaan proberen. Vaak zijn het life events zoals een relatiebreuk of een ontslag van het werk, dat ons wakker schudt en ons eindelijk de vraag doet stellen: ‘Kan het ook anders?’

Je hoeft echt niet geconfronteerd te worden met zo’n life event. Je kunt nú al beginnen met jouw zoektocht naar je authentieke ware zelf.  Maar dat betekent wel heel open en eerlijk naar jezelf durven zijn. Begin met een dagboek! Ik hoor je al zeggen: ‘Ik ben toch zeker geen 13 meer!’ Maar echt, pak een boekje bij de hand en beantwoord eerst eens deze paar vragen, zonder te vervallen in ‘ja, maar… dat kan toch nooit, ja maar… dat is niet realistisch’. Het gaat er niet om realistische antwoorden te vinden. Het gaat er eerst om dat je de verbinding herstelt met je diepe essentie, jouw authentieke zelf die al jarenlang niet heeft mogen dromen, spreken, leven. Doe je mee?

 • Als ik 5 miljoen zou hebben, dan zou ik…
 • Als er niemand zou zijn waarmee ik rekening zou houden, dan zou ik…
 • Als ik met iemands leven zou kunnen ruilen, zou dat het leven zijn van …
 • Als ik in meer in mezelf zou geloven, dan zou ik binnen een jaar…
 • Als ik overleden ben, zou ik willen dat men zich deze mooie eigenschappen van mij zou herinneren…