Onvoorwaardelijk geluk is er ook voor jou!

Velen onder ons leiden een leven van voorwaardelijk geluk. Als ik mijn opleiding heb afgerond, een eigen koophuis zou hebben, die mooie auto kan rijden, mijn droombaan gevonden heb, wat meer geld zou hebben, verre reizen zou kunnen maken, … dàn zou ik gelukkig zijn. Anderen denken helemaal niet zoveel te vragen; het enige wat ik wil, is een leuke partner ontmoeten. We worden allen geboren met een gevoel van onvrede, onvolledigheid of onvolmaaktheid. We zijn allen op zoek naar het geluk of de Verlichting/Verlossing. Als we boeken lezen, krijg je te lezen dat ‘je al volmaakt bènt’, ‘het leven jou datgene schenkt wat je nodig hebt’ en ‘de schepping volmaakt is’. Dat druist tegen al onze zintuigen in. Liever bekijk ik het leven dan ook als iets dat simpelweg niet volmaakt kàn zijn. Het leven is een spel tussen tegengestelde krachten van alle organismen die trachten te overleven. De één zijn brood is de ander zijn dood. Elk leven eindigt in een overlijden en elk overlijden schenkt nieuw leven aan iets anders. Een leeuwin kan haar jongen niet voeden, zonder de opoffering van een ander dier. Het gevoel van onbehagen en honger, geeft de leeuwin de kracht om te willen overleven. En zo kan geen enkel organisme zonder gevoelens van onbehagen bestaan. Het perfecte pijnloze leven bestaat niet.

Wij hebben als mens echter de illusie gecreëerd dat we alles kunnen manipuleren en naar onze hand kunnen zetten. Middels de uitvinding van medicijnen, zijn we minder snel ziek en worden we ouder. Door het bouwen van stevige huizen, zitten we het in weer en wind toch lekker droog en comfortabel. En door hard te werken, verdienen we geld om te kunnen kopen wat ons hartje begeert. Maar hoe zeer we ook aan lijden trachten te ontsnappen, soms worden we toch gegrepen door de klauwen van ziekte, ontslag, armoede of overlijden van onszelf of onze geliefden.

Het geluk is niet te vinden in de illusie van een wereld zonder lijden. Pas wanneer we onze kwetsbaarheid als mens en de onvolmaaktheid van het leven durven te aanvaarden, krijgen we zicht op wat geluk werkelijk betekent. Dat is een proces waar mensen lang over doen, aangezien het ego ons telkens zal proberen te verleiden om de wereld naar zijn hand te zetten in plaats van het leven te accepteren. Telkens wanneer je je verzet tegen boosheid of verdriet omdat het leven je niet biedt wat je jezelf toewenst, bedenkt dan steeds opnieuw en opnieuw of je de bereidheid durft te tonen om niet alleen met de gelukkige momenten maar ook met deze pijnlijke momenten aan het stuur van je leven te staan.

Elk moment in het hier en nu, krijg je de keuze en de kans om (samen met jouw geliefden) het beste van dit moment te maken. Pas wanneer we ons lijden onder ogen durven te komen en misschien zelfs kunnen omarmen, ontdekken we dat zelfs in de pijn een bron van geluk kan schuilen.