Mindfulness voor vrouwen

Mindfulness

‘Mindfulness’ oftewel ‘Bewustzijn’ is bij Vivicita de basis van waaruit verandering kan plaatsvinden. Mindfulness-beoefening (genaamd Vipassana in het Sanskriet) is één van de acht stappen van het achtvoudige pad in het boeddhisme. Diverse vormen van aandachtstraining worden in vele landen over de gehele wereld beoefend. Het verwijst naar een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie en aanvaarding van zowel negatieve als positieve ervaringen.

Hier-en-nu

Door beoefening wordt het mogelijk om automatismen en oordelen beter op te merken en los te laten. Je oefent om opmerkzaam en aandachtig te zijn bij wat je in het hier en nu doet, voelt en denkt. Die aandacht vervangt de huidige ‘doe-modus’ van waaruit we meestal handelen. In die doe-modus (onze automatische piloot) worden we vaak onbewust meegesleept door gedachten over het verleden of de toekomst. Zo voeren we hele gesprekken in ons hoofd en zijn we zelden in het hier-en-nu.

Acceptatie

Het leven zal moeilijkheden bevatten. Middels mindfulness maakt u contact met uzelf om te begrijpen hoe u geneigd bent om met moeilijkheden en uitdaging om te gaan. Je leert zich anders te verhouden ten opzichte van de moeilijkheden door uw kwetsbaarheid te accepteren. Je bent bereid om blokkades op te lossen en vanuit acceptatie deze moeilijkheden bewuster aan te pakken. Je vindt de wijsheid om te te berusten in hetgeen je niet kunt veranderen en aan te pakken wat binnen jouw macht ligt om te veranderen.

Los van oordelen

Met mindfulness leer je ook je eigen oordelen beter herkennen, naar jezelf en naar anderen. In plaats van onbewust en automatisch op gebeurtenissen te reageren vanuit belemmerende gedragspatronen, leer je om open en objectief waar te nemen en om bewust te kiezen hoe je wilt omgaan met een bepaalde ervaringen in je leven. Je geeft het verleden een plek en heelt oude wonden. Je ontwikkelt (zelf)compassie als basis voor de relatie met jezelf en anderen.

Authenticiteit

Met mindfulness leer je om tijdens je dagelijkse activiteiten het contact met je authentieke zelf te behouden en daardoor vanuit een ruimer bewustzijn te functioneren. Je staat in contact met een anker in jezelf dat je leidt bij je handelen en bij de keuzes die je maakt. Hierdoor kun je uiteindelijk meer tot je recht komen en tot bloei komen. Vanuit je eigen authenticiteit kun ook diepere verbindingen aangaan met anderen en de wereld om je heen. Je gaat vertrouwen op het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt.

Zingeving

Door mindfulness krijg je inzicht op jouw passie, jouw kernwaarden en je drijfveren. Hierdoor  kun jij jouw leven zinvol inrichten en bijdragen op een manier die bij je past. Je hebt jouw life purpose helder voor ogen. Je weet wat je hier te doen staat en waar jouw hart voor klopt.

Moed en Kracht

Als je jouw ware authentieke zelf en jouw life purpose kent, boor je een enorme kracht in jezelf aan om je dromen te realiseren en het leven te creëren dat je verdient! Dat vergt veel moed, maar je leert te vertrouwen op het goede in jezelf en het Universum. Je gaat niet langer je angsten uit de weg, waardoor jij je van binnenuit kunt manifesteren!

mindfulness in vrijheid

Grondleggers

In het Westen is mindfulness bekend geworden door het werk van onder andere Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik. Talrijke Boeddhistische monniken uit India, Thailand en Myanmar hebben de Vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen. De Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn, van de University of Massachusetts Medical School, heeft als eerste mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald. In 1979 ontwikkelde hij de acht weken durende training  Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness als therapeutische behandeling bij psychische problemen in de Verenigde Staten en Europa. Vervolgens is er een combinatie ontstaan van mindfulness met cognitieve therapeutische technieken voor de behandeling van recidiverende depressies (genaamd Mindfulness Based Cognitive Therapy). Ook in andere reguliere behandelingen, zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT) komen veel elementen uit mindfulness terug.

De definitie van mindfulness volgens Jon Kabat-Zinn: “Mindfulness betekent aandacht geven op een speciale manier: bewust, op het moment zelf, en niet-oordelend.”

Onderzoek en Mindfulness

Door de jaren heen heeft veelvuldig wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat een training MBSR of MBCT positieve effecten heeft. Effectiviteit is bewezen bij stoornissen en klachten, zoals chronische pijn, hartklachten, maag-darmproblemen, angststoornissen, depressie en slaapproblemen.

Het beoefenen van mindfulness wijst bovendien uit dat het een algehele verbetering van leven en werk oplevert voor individuen.

 • Mindfulness versterkt ons cognitieve functioneren en (werk)geheugen;
 • Mindfulness verhoogt onze concentratie;
 • Mindfulness vermindert onze cognitieve starheid en vergoot de creativiteit;
 • Mindfulness verlaagt het aantal dwaalgedachten;
 • Mindfulness verlaagt egocentrisme en versterkt empathie en compassie;
 • Mindfulness drijft ons vermogen op meer holistisch waar te nemen (het grote plaatje te zien).
 • Mindfulness verbetert onze relaties met anderen;
 • Mindfulness reduceert het aantal fouten dat we maken;
 • Mindfulness versnelt onze reactietijd;
 • Mindfulness versnelt onze reactietijd;
 • Mindfulness verlaagt het ziekteverzuim.

Het 8-weekse MBSR-programma wordt in honderden ziekenhuizen en gezondheidscentra in de Verenigde Staten aangeboden. Ook in Europa groeit de interesse voor MBSR nog steeds. Vooral in Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en België heeft MBSR als behandelmethode snel terrein gewonnen. Het is inmiddels een gerespecteerde en wetenschappelijk erkende (evidence based) behandelwijze. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de effecten van MBSR en MBCT.

mindfulness en meditatie

Onderscheid Mindfulness en Meditatie

Is er een duidelijk onderscheid te maken tussen Mindfulness en Meditatie? Dat is enigszins onduidelijk. De ene persoon zegt dat mindfulness een vorm van meditatie is en de ander zegt dat mindfulness een bredere vaardigheid of zelfs een leefstijl is. In de training MBSR en MBCT wordt wel gebruik gemaakt van meditatieve oefeningen. Dit zijn de formele oefenmomenten om aanwezigheid en bewustzijn te vergroten. Uiteindelijk kan het aantal formele oefenmomenten afnemen en wordt mindfulness meer geïntegreerd in het dagelijks leven. Dit noemen we mindfulness-in-actie.

Het belangrijkste vind ik echter om samen te kijken naar hoe uzelf gehoor hieraan wilt geven en hoe u mindfulness of meditatie wilt toepassen in uw leven. Het aanbod van Vivicita leent zich voor elke intensiteit in mindfulness beoefening.

Mindfulness voor vrouwen

Vrouwen hebben het in de huidige maatschappij erg druk. Ze schipperen tussen diverse rollen, zoals die van een liefdespartner, ouder en werkende. Het combineren van die rollen verloopt niet altijd vlekkeloos en kan stress opleveren. De missie van Vivicita is om hoogopgeleide vrouwen te ondersteunen in die verschillende rollen (persoonlijk, gezin, werk). En om hen wegwijs te maken in wat zij werkelijk belangrijk vinden. Vivicita wil vrouwen in staat stellen om beter te luisteren en te leven naar hun innerlijke stem en keuzes te maken die echt bij hen passen. Een evenwichtige en mindful levenshouding draagt bij aan het verhelderen van uw doelen. Daarom maakt Vivicita gebruik van mindfulness als basis van het aanbod.

Mindfulness is niet wezenlijk verschillend voor mannen dan voor vrouwen. Toch is er nog steeds een andere rol-identiteit tussen mannen en vrouwen in onze Westerse cultuur. Mannen werken over het algemeen vaker fulltime dan vrouwen die werk en gezin naast elkaar proberen te balanceren. Wanneer de kinderen wegens ziekte opgehaald moeten worden van de school of de dagopvang, is het meestal de vrouw die deze taak op zich neemt. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen over het algemeen meer moeite hebben om werk en privé gescheiden te houden. Ook is het ouderschap vaak een onderdeel van de identiteit bij de vrouw, terwijl mannen het ouderschap meer kunnen zien als een ‘ taak’. Uiteraard zijn hierin grote individuele verschillen, maar de genoemde gender-verschillen maakt het belang van mindfulness in het leven van de vrouw extra dynamisch!

mindfulness in de kleine dingen

Mindful Opvoeden

Stephanie Sijbesma – van Bragt, de life coach van Vivicita, coacht moeders met opvoedkundige vragen en problemen in het gezinsleven. Bij mindful parenting (Nederlandse vertaling: mindful opvoeden) wordt er vooral gekeken naar de emotionele disbalans in het gezin. Disbalans sluipt er vaak door allerlei omstandigheden en gewoontepatronen in. Een emotionele disbalans kan u uitputten en u ben niet langer in staat om met geduld op uw kinderen te reageren. Het lijkt alsof ze precies op uw gevoelige knoppen weten te drukken, waardoor u soms niet meer in staat bent om rustig en gepast te reageren.

Mindful opvoeden richt zich in eerste instantie op het accepteren van uw menselijke kwetsbaarheid. Iedereen is af en toe moe, boos of ongeduldig. Het werkt averechts om uzelf voortdurend verwijtend toe te spreken of met een schuldgevoel te blijven lopen. Vervolgens wordt er gekeken naar wat maakt dat u uit balans raakt door het gedrag van uw kinderen. Wanneer we ons bewust zijn van de mechanisme van die ‘trigger’-momenten, kunnen we anders reageren. U leert om meer in het moment te zijn en te luisteren naar de werkelijke behoeften van uzelf en uw kinderen. Onder het ‘vervelende en opstandige’ gedrag van uw kinderen, liggen waarschijnlijk behoeften verborgen waarop u eerder geen zicht had. Het heeft weinig zin om u allerlei opvoedkundige trucjes aan te leren, als u de onderliggende behoeften van uzelf en uw kinderen niet kent.

Compassie

Door open en met compassie naar uzelf en uw kinderen te kijken en te luisteren, gaat u situaties in een ander daglicht bekijken en blijft u innerlijk verbonden met uw kinderen. Vanuit het nieuwe perspectief, leert u te reageren op uw kinderen naar wat op dat moment werkelijk nodig is. Door mindful opvoeden, creëert u meer rust en ruimte in het gezin. Bovendien geeft u uw kinderen meer zelfvertrouwen, doordat u hen van jongs af ondersteunt in het luisteren naar hun innerlijke stem en behoeften.

mindful opvoeden