Privacy-beleid van Vivicíta

Het privacy-beleid voor bezoekers van Vivicita.nl:

De website www.vivicita.nl wordt beheerd door Vivicíta. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Vivicíta gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Bureau Dolly uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Vivicíta beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking:

Vivicíta verzamelt en verwerkt informatie geen informaties van gasten op de website. Afnemers van diensten worden wel gevraagd voor het verstrekken van gegevens. Wij doen ons uiterste best om alleen de hoogstnodige informatie van u te vragen, uitsluitend bedoeld voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens (e-mail en gebruikersnaam) bij e-books gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Vivicíta en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en de registratie van hun consumptiegedrag over aangeboden diensten.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens (e-mail, gebruikersnaam, voor- en achternaam, adres) bij e-learnings gericht op (georganiseerd door onze samenwerkingspartner Coursecraft*):

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Vivicíta en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en de registratie van hun consumptiegedrag over aangeboden diensten,
  3. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens (e-mail, gebruikersnaam, voor- en achternaam, geboortedatum, adres) bij e-coaching gericht op (georganiseerd door onze samenwerkingspartner Momoyoga*):

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Vivicíta en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en de registratie van hun consumptiegedrag over aangeboden diensten,
  3. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies:

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.vivicita.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden:

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Wijzigingen Privacy Statement Vivicíta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens:

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.vivicita.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.vivicita.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.