Cyclisch leven

Cyclisch leven is populair in deze tijd. Maar hoe komt dat?

Door ons economisch kapitalistische systeem zijn we sterk gericht geraakt op het laten groeien van ons kapitaal. Omdat de nadruk van ons leven hierbij steeds vaker is gaan liggen op geld en bezittingen, zijn we heel hard gaan werken. We werken veel uren volgens het ‘time is money’- principe. Alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Daarmee houden we weinig tijd over om te lummelen, te rusten en te herstellen. We streven lineair door naar het doel en daarna het volgende doel. Maar van nature is ons systeem helemaal niet zo lineair.

Bovendien hebben we binnen dit ‘time is money’-principe weinig aandacht meer voor processen die van nature veel tijd kosten. We proberen snel resultaten te bereiken en zijn daarmee vaak aan de ‘randen’ aan het bijstellen, terwijl we de kern van de zaken niet bewust aanpakken. Ook in de medische wetenschap zien we dat er vaak niet meer de rust en tijd genomen wordt om oorzaken te achterhalen en natuurlijk herstel te laten plaatsvinden. Daarmee zijn behandeling vooral gericht op symptoombestrijding.

Cyclisch leven

Terugkeren naar natuurlijke cycli betekent dat we de tijd nemen om het gehele proces beter te doorzien en aan te pakken. De kern van cyclisch leven is dat het leven een dynamische balans is waarbij nieuwe groei, bloei, afbraak en dood als eeuwig voortgaande beweging aanwezig zijn; dit noemen we ook wel eens de Gouden Spiraal.

Wat zijn cycli?

Van nature bestaat ons systeem uit allerlei cyclische (neerwaartse en opwaartse) bewegingen. In de mens, maar ook om ons heen. Deze zijn te vinden in grote maar ook hele kleine tijdsomloop. Denk maar eens aan de cyclus van de seizoenen over de periode van een jaar of de menstruatiecyclus over de periode van ongeveer een maand.

Elke cyclus kunnen we grofweg opdelen in 4 fasen: Opbouw/Groei, Actie/Bloei, Afbouw/Oogst, Rust/Dood. Al deze fases komen op verschillende manieren terug in de natuur en in onszelf. Soms duurt elke fase ongeveer even lang, maar natuurlijke en chaotische processen kunnen de duur van een fase verlengen of verkorten. Ik neem je in een kort overzicht mee in enkele voorbeelden van cycli.

De cyclus van een mensenleven (totale omloop gemiddeld 80 jaar):
 • Opbouw: geboorte, kindertijd, jeugd (0-20 jaar)
 • Actie: vroege volwassenheid (20-40 jaar)
 • Afbouw: late volwassenheid (40-60 jaar)
 • Rust: ouderdom en sterfte (>60 jaar)
De cyclus van de zon (seizoenen, totale omloop gemiddeld 365 dagen):
 • Opbouw: lente (zaden ontkiemen en planten beginnen te groeien) (21 maart-21 juni)
 • Actie: zomer (planten krijgen vruchten die rijpen) (21 juni-21 september)
 • Afbouw: herfst (de gerijpte vruchten kunnen geoogst worden, waarna de planten zullen afsterven) (21 september- 21 december)
 • Rust: winter (de natuur is in rust en herstel) (21 december – 21 maart)
De cyclus van de maan (totale omloop gemiddeld 29,5 dagen):
 • Opbouw: wassende maan (ong. 7,5 dagen)
 • Actie: volle maan (ong. 7,5 dagen)
 • Afbouw: afnemende maan (ong. 7,5 dagen)
 • Rust: donkere / nieuwe maan  (ong. 7,5 dagen)
De cyclus van de menstruatie (omlooptijd gemiddeld 28 dagen):
 • Opbouw (Lente): ovulatie-fase (hoge hormoonlevels, springen en reizen van de eicel door de eileider) (3-4 dagen)
 • Actie (Zomer): luteale/vruchtbare fase (afname hormonen en afsterven onbevruchte eicel) (10-14 dagen)
 • Afbouw (Herfst): menstruatie-fase (lage hormoon-levels, loslaten van de eicel en baarmoederslijmvlies) (3-7 dagen).
 • Rust (Winter): folliculaire fase (hersteltijd na de menstruatie, toename hormonen en rijping van de eicel en opbouw van het baarmoederslijmvlies) (7-10 dagen)
Dag-nachtcyclus (omlooptijd gemiddeld 24 uur):
 • Opbouw: Ochtend (6u-11u)
 • Actie: Middag (11u-17u)
 • Afbouw: Avond (17u-23u)
 • Rust: Nacht (23u-6u)
Concentratieboog (omlooptijd gemiddeld 55-60 minuten):
 • Opbouw: toename focus (10min)
 • Actie: Optimale focus (15 min)
 • Afbouw: Afname focus (20 min)
 • Rust: hersteltijd (10-15 min)

Uiteraard zijn er naast al deze cycli heel veel chaotische processen gaande en duren niet alle fases van de cyclus even lang. Elke cyclus is uniek en elke persoon ervaart de cycli compleet anders en uniek. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat gemiddeld genomen 10-11u in de ochtend een goed tijdstip is om te studeren en 15-16u in de middag een goed tijdstip om te sporten (bezien vanuit breinstudies). Het is absoluut de moeite waar om te ontdekken of deze ‘gemiddelde’ cyclus ook voor jou opgaat. Echter, je zou zomaar kunnen ontdekken dat dit schema niet zo optimaal voor je is. Aangezien cycli voor iedereen net wat anders kunnen zijn, kan cyclisch leven dus ook voor ieder iets anders betekenen. Daardoor is het erg interessant om te onderzoeken welke cycli er zijn en hoe deze voor jou werken. Hiermee kun je jouw leven beter inrichten op de interne en externe cycli en ervaar je vanzelf dat dingen je makkelijker en in flow afgaan.

In de training The Way of the Priestess neem ik je mee in het cyclisch leven. We onderzoeken samen een jaar lang de cyclus van de Zon, de Maan en de Vrouw.

Wat zijn de voordelen van cyclisch leven?

Wanneer je je eigen cycli beter kent, kun je rekening houden met de fase van de cyclus waarin je je begeeft. Je leert hiermee je activiteiten en de intensiteit daarvan af te stemmen op je energie-level, waardoor je juist optimaler en efficiënter werkt in de uren die daarvoor geschikt zijn. Dit zou er zomaar eens toe kunnen leiden dat je minder uren kunt besteden aan je werk, terwijl je dezelfde kwaliteit en kwantiteit neerzet.

Cyclisch leven gaat echter voor mij persoonlijk veel verder dan deze praktische bijkomstigheid. Hieronder zal ik een paar voordelen met je delen die ikzelf ervaar sinds ik mijn leven cyclisch ben gaan inrichten.

Heldere intentie:

In plaats van te werken met snoei-harde doelstellingen en mezelf teleur te stellen als ik deze niet op tijd kon behalen, ben ik veel meer gaan werken met intenties. Ik heb ervaren hoe heldere intenties ervoor zorgen dat ik met de juiste energie en het juiste gevoel mijn werk en dag kan inrichten. Ook mijn omgeving en mijn klanten zijn het verschil gaan ervaren sinds ik werk met intenties in plaats van doelstellingen.

Doelstellingen zijn vanuit het hoofd beredeneerd en jagen een uiterlijk resultaat na. Door doelstellingen en deadlines dwing je jezelf om je natuurlijke cycli te negeren ten wille van je doel. Bij een heldere intentie werkt je vanuit een hart-gedreven innerlijke motivatie. Dat geeft meteen een heel andere energie aan je handelingen. De energie die je in je werk steekt is altijd voelbaar voor een ontvanger. Is jouw energie tijdens je werk en handelen zakelijk, hartelijk, afstandelijk, to-the-point, doelgedreven, geldgedreven, verbindend, gestresst, vluchtig, geïnspireerd,  liefdevol, open, dan zal dit ook zo overkomen bij een ander.

Een doelstelling en een heldere intentie kunnen allebei zeer scherp, verfijnd en concreet zijn. Maar de plek waar deze vandaan komt en hoe je je voelt bij het werken ermee is totaal verschillend. Voor mij heeft het werken met heldere intenties opgeleverd dat ik mij oprecht vanuit mijn hart en ziel kon verbinden met mijn werk. Aan het begin van het jaar schrijf ik mijn intentie op en deze geeft vervolgens structuur in mijn handelen. Werken aan mijn intentie heeft mij geholpen bij het manifesteren waar ik werkelijk diep van binnen naar verlangde.

Vertragen:

We zijn over het algemeen geneigd om op hoog tempo de ene na de andere deadline te behalen en streven we een hele hoop doelstellen tegelijkertijd na (werk, gezin, vriendschappen, hobby’s). Dat geeft onrust. Cyclisch leven heeft er voor mij voor gezorgd dat ik leerde VERTRAGEN. Door het vertragen heb ik goed leren waarnemen hoe cycli voor mij werkten en kon ik deze veel beter inzetten in mijn dagelijks leven.

Ik leerde mijn jaar-, maand- en dag-intenties aan te passen aan de verschillende fases van de cycli, zodat ik in actie kwam als de cyclus volop in de energie stond en zodat ik rust nam op momenten dat de cyclus in de herstelfase zat.

Mindfulness & Bezinning:

Voordat ik me bewust werd van cyclisch leven, liet ik me danwel leiden door de waan van de dag, danwel deed ik gewoonweg wat er van me gevraagd werd. Door te vertragen en te werken met heldere intenties, kreeg ik meer aandacht voor het Hier & Nu, nam ik de tijd voor opbouw, actie, bezinning, afbouw en rust als het leven daarom vraagt. Ik leerde echt oprecht luisteren naar de innerlijke bewegingen in mezelf. Hierdoor ben ik authentieker in mijn leven gaan staan en heb ik het gevoel dat ik het leven kan leiden zoals het voor mij bedoeld is.

Natuur-bewustzijn:

Door de aanwezige cycli te onderzoeken, ben ik ook beter bewust geworden van de aanwezige cycli in de natuur. Zo ben ik me gaan verdiepen in het effect van de Zon, de maan en de sterren op de aarde en dus ook op ons als mens. De zon en de stand van de as van onze aarde spelen bijvoorbeeld een enorme rol in de seizoenswisselingen. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat seizoenen ons energie-level en ons welzijn beïnvloeden. Met name de aan- en afwezigheid van lichtblootstelling speelt daarbij een grote rol.

Door me meer te verbinden aan de natuur en de beweging van de seizoenen, ben ik de betekenis van de cyclus en van al haar fasen beter gaan begrijpen. Er schuilt enorm veel wijsheid in de afspiegeling van de natuur in de verschillende fases van het jaar. Ik heb heel veel plezier ervaren in het ontdekken (en nog steeds meer ontdekken) van al haar symboliek  en bewustzijn.

Door veel in de natuur te zijn en daar te mediteren, wandelen, zwemmen, fietsen en me met haar te verbinden, ben ik ook veel over mezelf te weten gekomen. Daarnaast weten we vanuit onderzoek dat beweging en in de natuur zijn beschermende effecten heeft op hart- en vaat- en spier-systeem, je emotionele weerbaarheid,  je slaapkwaliteit, mentale flexibiliteit en leercurve.

Lichamelijk welzijn:

Door te vertragen, in de natuur te zijn en mijn natuurlijke cycli te respecteren, nam stress af en verbeterde mijn immuunsysteem. Ik had bovendien veel minder last van fysieke kwaaltjes, zoals rug- en nekpijn, darmproblemen, hormonale disbalans, somberheid en astmatische klachten. Medicatie die ik al jaren innam, heb ik zelfs volledig kunnen stoppen door mijn leefstijl aan te passen aan wat voor míj werkte en dat serieus te nemen.

Verbondenheid:

Door beter in verbinding te staan met de cylci in de natuur en in mijzelf, leerde ik ook om vanuit die verbinding echt contact te maken met de mensen om me heen. Ik moest eerst leren hoe ik goed voor mezelf kon zorgen, hoe ik mij kon voeden en kon voldoen aan mijn eigen behoeften en verlangens. Ik leerde steeds meer vanuit innerlijke heelheid te handelen. Vanuit die heelheid kon ik ook oprecht open staan en verbinden met anderen om me heen.

Zingeving en Spiritualiteit:

Cyclisch leven bracht mij met de voeten in de Aarde en toch gaat het verder dan dat. Want door echt de verbondenheid en Liefde te ervaren van het Aardse Leven, kreeg ik een rechtstreeks doorkijkje naar de Kosmos en het universeel bewustzijn. Voor mij is het echt een verdieping van mijn spirituele ontwikkeling. Er is niets mooiers dan ook de brug te slaan tussen Hemel en Aarde. Er ís namelijk al Hemel op Aarde!

Die verbinding heeft ertoe geleid dat ik mijn spiritualiteit volledig kon omarmen in mijn leven. Ik ben er mijn werk van gaan maken. En daarmee ervaar ik dat ik een hele mooie bijdrage kan leveren. Dagelijks voel me intens dankbaar dat ik dit werk kan doen en kan delen met andere vrouwen.

Ik nodig je uit om ook met mij te gaan ontdekken hoe cyclisch leven jou kan verrijken. Ik bied jou hiervoor een hele mooie training, genaamd ‘The Way of the Priestess’. In deze training neem ik je mee door een brede set aan lessen, met elke maand inzichten over: de natuur, altaarsymboliek, de cyclus van de zon en de maan, astrologie, jaarfeesten, rituelen, het levenswiel, vrouwenwijsheden en -archetypen, wijsheden en levenslessen uit de natuur, seizoensactiviteiten, (moes-)tuin, kruiden, seizoensrecepten. Je krijgt 2 jaar toegang tot al het materiaal, een sister community op Facebook en 20% korting op live-dagen rond de jaarfeesten.