Visie

Het lijkt me mooi om je een klein stukje mee te nemen in mijn spirituele kijk op het Leven. Het is niet mijn doel om mijn waarheid aan jou op te leggen. Ieder doorloopt immers zijn eigen Reis van de Ziel, maar ik kan je wel helpen met het herinneren van jóuw waarheid. Ik geloof er in dat ieder van ons alles al in zich heeft wat nodig is. Soms hebben we alleen een zetje nodig om ons te herinneren wie we zijn en wat we hier komen doen.

Spiritualiteit

Je kunt het leven benaderen via een materialistische en spirituele benadering. De materialistische benadering onderzoekt de (empirisch aantoonbare) verschijningsvorm van alles dat we zien, horen, proeven, ruiken, aanraken en (fysiek) ervaren.

De spirituele benadering gaat verder dan de verschijningsvorm en leidt naar een intuïtieve perceptie. Een persoon in een spirituele zoektocht onderzoekt de wereld door haar manier van kijken naar de wereld te transformeren naar een niveau dat niet meer door empirie is te bevestigen. Deze persoon onderzoekt de wereld vanuit het perspectief van de geest.

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord ‘spiritus’ (geest). De geest wordt gezien als je ultieme aard, wie je echt bent. In de yoga-leer wordt ook wel eens gesproken over ‘atman’. De geest is het deel van ons dat geschapen is door de Bron van Al wat is (het AL).

Verlichting (God en Godin)

Het AL

De Bron van AL wat is, of het AL is alles wat we zien en niet zien. AL bevat alles èn omvat alles. AL is in alles èn overstijgt alles. Zodra we een denkbaar beeld vormen van het AL, is dat beeld altijd te klein om het te kunnen vatten. Maar… om even een simpel model te hanteren, kunnen we het AL omschrijven als twee dimensies;

 • De ‘absolute’ dimensie

Deze dimensie verwijst naar het woordeloze en beeldloze. Ook wel het ‘Transcendente’ genoemd. Het verwijst naar de Heilige Intelligentie achter alles dat is. Als ik het heb over ‘God’, verwijs ik daarmee naar deze Heilige Intelligentie, het Bewustzijn van oneindigheid, het Licht, … Mocht je weerstand hebben tegen één van deze termen, gebruik de term die voor jou recht doet aan je ervaring. Er bestaan veel benaderingen en woorden voor ‘God’: Allah (islam),  God (christendom), Hare Krishna (hindoeïsme), het Universum (New Age), …

 • De ‘gemanifesteerde’ dimensie

Deze dimensie verwijst naar de gehele Kosmos van alles dat “waarneembaar” is. Ook wel het ‘Immanente’ genoemd. De gemanifesteerde dimensie noem ik ook wel de ‘Godin’. Zij staat voor de gehele Kosmos en alle universa, alle planeten, inclusief Moeder Aarde en alle wezens daarbinnen. Zij staat voor het levende lichaam van de absolute Godheid.

Binnen de gemanifesteerde dimensie heeft alles een bepaalde “vorm”. Toch is vorm breder dan dat wat je ziet met je zintuigen. Vorm hoeft geen vaste fysieke vorm te zijn. Het kan ook een dimensie zijn van natuurwezens, zielen, spirits, geesten, engelen of Meesters van Licht.

God en Godin

Het absolute en manifeste, het transcendente en immanente, de God en de Godin, het mannelijk en het vrouwelijke, de yin en de yang, … Het zijn allemaal beschrijvingen van het totaal omvattende AL. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan in elkaar op. Zij kunnen niet zonder elkaar. Het één is besloten in het ander. Binnen elke vorm is in essentie een Godsvonk aanwezig. Deze voorziet de vorm van levensenergie om zichzelf uit te drukken in het manifeste.

Door deze symbiotische relatie tussen God en Godin, zullen zij elkaar voeden. De Godheid groeit en evolueert door de ervaring van de Godin. En als de Godheid evolueert, zal de Heilige Intelligentie ervan doordringen in nieuwe of ‘hogere’ levensvormen binnen de Godin.

Ook in onszelf zien we die onlosmakelijke verbinding tussen de God en de Godin. Als we een héél mens willen zijn, zullen we die beiden aspecten in onszelf mogen (er)kennen en verbinden. We noemen ons contact met God ook wel het ‘Hoger Bewustzijn’ en het contact met de Godin het ‘Lager Bewustzijn’.

Hoger bewustzijn (God en Godin)

Godsvonk

God creëerde de Godin (alle universa en dimensies) als een middel om zichzelf te kunnen ervaren en uit te drukken. Om je-‘zelf’ te kunnen ervaren, heb je tegenstellingen nodig. Iets kan immers alleen bestaan als er iets anders is dat niet gelijk is aan ‘zelf’. Bij de schepping van de Godin (gemanifesteerde dimensie) gaf God in essentie telkens een stukje van zichzelf mee. Dit noemen we de Godsvonk.

God wil zichzelf uitdrukken en manifesteren op oneindig veel manieren. Het leven in de gehele Kosmos is hier puur vanwege de vreugde van manifestatie zelf. In alles dat bestaat is de Godsvonk aanwezig. In alles dat leeft, stroomt de levensenergie van de Bron. Soms staat de levensenergie volledig in verbinding met de Bron en volgt ze de Goddelijke stroom. En soms is de Godsvonk klein en wordt de levensenergie (deels) geblokkeerd.

Reis van de Ziel

Helaas kunnen we meestal niet herinneren dat we in essentie Goddelijk Licht bevatten dat zich door ons heen wil manifesteren. Toch zijn er steeds meer mensen die de innerlijke roep van hun Godsvonk hebben gehoord en daarmee op zoektocht zijn naar hun Godsdeel (de absolute dimensie). Die zoektocht noem ik ook wel de Reis van de Ziel, of de Heilige Reis.

De Ziel kan ervaring doen in allerlei dimensies, planeten en allerlei verschijningsvormen binnen het manifeste (de Godin). Ze incarneert veelvuldig, omdat het onmogelijk is om in één even alles te ontwikkelen en te vervullen. De Ziel zal elk leven een stapje in bewustzijn te groeien. En elk leven voegt wat toe aan de ziel, zoals een jaarring van een boom. Al die levens tezamen, met heel hun schat aan inzicht en ervaring, vormen de jaarringen van de ziel. (Willem Glaudemans) Zo draagt de bewustzijnsgroei van de Ziel bij aan de evolutie van het AL bewustzijn.

Elk leven ‘incarneren’ we met een Zielenplan. In dit Zielenplan staan de levenslessen of -thema’s die de Ziel wil ervaren en transcenderen. Ze kiest vervolgens samen met haar spirituele gidsen de beste levensomstandigheden uit. De geschikte dimensie, universum, planeet, tijdperk, land, ouders, broers en zussen, andere familieleden, partners, vrienden, nauwe collega’s, … De Reis van de Ziel is voor iedereen uniek. Geen enkele ziel doorloopt exact dezelfde weg, dezelfde route en dezelfde volgorde aan lessen. Maar over het algemeen doorloopt elke Ziel wel dezelfde fases; een Fase van verdichting en een Fase van verlichting.

 • Fase van verdichting/indalende fase:

Als de Ziel pas ‘geboren’ is en aan zijn Reis begint, is deze nog heel puur en licht. Zij staat zeer dicht bij het Goddelijk Bewustzijn. Echter, door alle ervaringen die de ziel opdoet, ontstaat er langzaam een karmisch psyche met zowel talenten als kwetsbaarheden. Dit karmisch psyche wordt ook wel het ‘ego’ genoemd. Dit ego zou je kunnen zien als een ‘pakketje’ van zielenkarma uit alle levens van de Ziel.

De Ziel  zal dus eerst door zijn eerste levenservaringen meer verdichten en indalen in de manifeste dimensie (de Godin). En hiermee tevens afgescheiden raken van God. Echter in de kern bevat elke Ziel nog steeds de Godsvonk die de wens heeft om uiteindelijk opnieuw te versmelten met de Goddelijke Bron. Hierdoor zal de Ziel uiteindelijk terechtkomen in de volgende fase.

 • Fase van verlichting/opstijgende fase:

In vorige fase heeft de Ziel als gevolg van de illusies ervaringen opgedaan die geen antwoord konden bieden aan de innerlijke Godsvonk. In de volgende levens zal de Ziel weer de ontstane verdichting proberen op te heffen. Vanaf dat moment zal een ziel zich terug bewegen naar het oneindig Goddelijk Bewustzijn.

Bewustzijnsontwikkeling (God en Godin)

Ego

Iedereen heeft een geheel uniek pakketje ‘ego’. Elk met zijn eigen talenten en kwetsbaarheden. Jouw pakketje is perfect voor jouw Reis van de Ziel. Het is de voorwaarde waaronder jij de lessen kunt leren waar je naar op zoek bent (als Ziel).

Er bestaat eigenlijk niet zoiets als veel ego en weinig ego. Door onze afscheiding als Ziel van God, is het ego als vanzelf ontstaan. We kunnen ego daardoor als ‘gemanifesteerde vorm’, als mens, nooit kwijtraken. Ego ‘oplossen’ is niet nodig, wel ego aankijken en doorzien door te weten dat ze slechts de tegenstelling vormt met datgene wat je wèrkelijk in essentie bent (Goddelijkheid). Je bent niet ego.

We kunnen onze identificatie met het ego doorzien door het vergroten van je innerlijk getuigenbewustzijn. (Deze vaardigheid beoefenen we in Mindfulness.) Om ego te doorzien, zullen we dus eerst moeten leren dat we ons ego niet zijn. Jezelf bevrijden van een egocentrische en beperkte identificatie is de sleutel tot spirituele groei. Door identificatie met ego (overtuigingen, emoties, kwetsbaarheden, etcetera), zul je de illusies binnen het manifeste moeilijk kunnen doorzien. De mate waarin je je identificeert met je ego, is bepalend voor hoe je het leven beleeft. Iemand die zich niet langer met het ego (en al zijn constructen) identificeert en deze kan doorzien, noemen we ook wel ‘ontwaakt’ of ‘verlicht’.

Incarnatie op Aarde

Incarnatie & Levenslessen

Op Aarde incarneren we met:

 • Onze Godsvonk, het stukje Goddelijk Bewustzijn dat we in essentie zijn.
 • De Ziel; een stukje zielenkarma dat bestaat uit verscheidene gaven, talenten, kwaliteiten, ontwikkelpunten, denkbeelden, emoties, kwetsbaarheden en trauma’s. Dat zorgt ervoor dat we bepaalde levenservaringen aantrekken die we nodig hebben om onze lessen uit het Zielenplan te leren.
 • Een lichaam; een verschijningsvorm waarmee we ons kunnen manifesteren op de planeet Aarde en waarmee we onze ervaringen kunnen verwerken.

In ons leven komen we vervolgens terecht in een tijd, plaats en gezin waarin we allerlei ervaringen op doen die ons helpen om onze levenslessen te verkennen. Ook wanneer we incarneren in een leven met minder prettige ervaringen, vormen deze dus onderdeel van ons Zielenplan en activeren ze oude zielenkarma (zoals ons gevoel van ‘anderszijn’, ‘afgescheidenheid’, ‘zielenpijn’) dat we verder mogen transcenderen. Vanaf het moment dat we ons niet langer met onze karmische pijnstukken identificeren en ze vanuit het getuigenbewustzijn kunnen aanschouwen, hebben ze steeds minder grip op je leven.

Levenslessen tips (God en Godin)

Transcendentie

Door het vergroten van ons (getuigen-)bewustzijn zien we hoe gewaarwordingen, gedachten en emoties ons soms onnodig dingen laten geloven die niet in lijn zijn met onze innerlijke waarheid. Ze kunnen reacties zijn op dingen die gebeurd zijn in jouw huidige leven, voorgaande levens of aards collectief karma.

Het is echter niet nodig om elke trauma uit het verleden te doorgronden en te analyseren om haar te transcenderen. We hoeven niets te helen of te veranderen in het veld van het ego. We hoeven haar enkel helder doorzien, ons er niet langer mee te identificeren en er niet meer aandacht aan schenken dan nodig is. In plaats daarvan verplaatsen we de focus naar de innerlijke Godsvonk. Bij deze benadering ben je waakzaam op al je menselijke ervaringen, verlangen en impulsen de voortkomen uit het ego, maar je identificeert jezelf er niet langer mee. Zodra de ego-stukken volledig zijn doorzien en de tijd rijp is, zullen ze ons als het ware vanzelf loslaten.

Het maakt niet uit hoeveel ego-stormen en (uiterlijke) faalervaringen zich op je Reis voordoen, je kunt je ten alle tijden op goede en slechte momenten gedragen weten door God. Vanaf het moment dat je het Leven in zijn volledigheid kunt toelaten en de functie ervan ziet (bewustzijnsgroei), ben je niet langer slachtoffer. Elke ervaring dient als een spiegel en het is aan ons de taak om de ervaring te ondergaan en daarbij open te staan voor de groeimogelijkheden. Wanneer je eenmaal soepel op de golven van het leven meebeweegt, zul je voelen dat je in een welwillend universum leeft.

Wanneer we onze innerlijke Godsvonk herinneren en het meesterschap over onze levenslessen bereiken, beginnen we steeds beter te luisteren naar God in ons Hart. Dat is het moment dat we steeds meer zullen meedeinen op de Goddelijke stroom in ons leven.

We zijn gelukkig allemaal geboren met gaven en talenten die we mogen inzetten in het doorgeven van het Goddelijk Licht. Wanneer we onze talenten benutten, voelt dit vrijwel moeiteloos en plezierig. Door het inzetten van onze talenten, maken we niet alleen onszelf blij, maar creëren we ook een mooiere wereld om ons heen. Wanneer we gaan stralen, schenken we een ander ook de kans om in zijn eigen Licht te stappen, simpelweg door onszelf te zijn.

Vivicíta

Met Vivicíta loop ik graag een stukje mee op jouw Reis van de Ziel. Daarvoor bied ik diverse diensten aan (zoals boeken, reading, healing en coaching op aanvraag). De manieren waar ik graag mee werk zijn:

 • Mindfulness (het vergroten van je innerlijke observator en vermogen tot reflectie)
 • Heartfulness (het vergroten van zelf-compassie)
 • De Wijsheid van de Godin (ervaring en inzicht verkrijgen in – de werking van – de manifeste dimensie, ookwel schaduwwerk genoemd)
 • De Wijsheid van God (ervaring en inzicht verkrijgen in – de werking van – de absolute dimensie, ookwel lichtwerk genoemd)

Mijn inziens zal inzicht in zowel de Godin als God je helpen om diepe verbinding te slaan tussen datgene wat we als mens zijn: een Goddelijk lichtwezen geboren in een Aards lichaam. Door deze twee dimensies innig te omarmen en te verbinden, zul je in staat zijn om een lichter en vreugdevoller leven te leiden. Je zult je diep geworteld en verbonden voelen met Moeder Aarde en je zult je gedragen en verlicht voelen door God.

Celebrating life